Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 17/10/2021.

Opis stanowiska pracy


Komenda Rejonowa Policji Warszawa III

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy referent do spraw obsługi sekretarsko-biurowej w Zespole Prezydialnym Wydziału Wspomagającego

02-368 Warszawa ul. Opaczewska 8

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi rejestr wpływu i obiegu korespondencji w dziennikach korespondencyjnych, rejestruje i doręcza przesyłki zainteresowanym komórkom i funkcjonariuszom
 • prowadzi skorowidze imienne do dzienników korespondencyjnych
 • redaguje i sporządza na komputerze pisma urzędowe oraz prowadzi terminarz spotkań Komendanta z interesantami w jednostce i w innych podmiotach zewnętrznych
 • przyjmuje akta spraw ostatecznie zakończonych, kompletuje, przechowuje oraz sporządza spisy akt kategorii "A", "BE", "B" do składnicy akt
 • sporządza protokoły brakowania akt kategorii "BC" wytworzonych w ramach wydziału, i po zatwierdzeniu przez Naczelnika i zgodzie Komendanta niszczy je we własnym zakresie, zgodnie z instrukcją archiwalną. Prowadzi rejestry brakowania kategorii "BC"
 • wykonuje inwentaryzację kwartalną - roczną spraw i dokumentów rejestrowanych w dzienniku korespondencyjnym. Sporządza protokoły zdawczo-odbiorcze
 • wykonuje kserokopie wskazanych dokumentów, dystrybuuje kopie zgodnie z dekretacją


Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej dobowego czasu pracy

 • praca w wymuszonej pozycji ciała

 • budynek bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych

 • brak odpowiednich toalet dla osób niepełnosprawnych

 • brak windy osobowej

 • pomieszczenia bez urządzeń klimatyzacyjnych

 • oświetlenie naturalne i sztuczneInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, nr telefonu. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu wiedzy. W związku z pandemią COVID-19 kandydaci powinni posiadać maseczki i rękawiczki. Rozmowa kwalifikacyjna i test wiedzy zostaną przeprowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 47 72 393-47Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
na stanowisku o podobnym zakresie zadań

pozostałe wymagania niezbędne:

 • wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych
 • komunikatywność
 • współpraca
 • organizacja pracy własnej
 • działanie pod presją
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi programów ze środowiska Microsoft Office
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komuikatywnym


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-10-12
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Rejonowa Policji Warszawa III
  ul. Opaczewska 8
  02-368 Warszawa

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  27/09/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry