Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy w miejscowości "Warszawa" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

3361 ofert pracy lokalizacja: Warszawa

Sortuj według:
 • Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaul. Młynarska 4601-171 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Dokonywanie analizy skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów wymagających naprawy w systemie ochrony zdrowia, w szczególności we współpracy z innymi DepartamentamiPrzygotowywanie projektów ocen ...

 • Ministerstwo Cyfryzacji w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaMinisterstwo Cyfryzacji ul. Królewska 2700-060 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:koordynacja prac związanych z technicznym utrzymaniem Zintegrowanej Infrastruktury Rejestrów w celu zapewnienia ciągłości jego działania i dostępności usług; koordynowanie i nadzór ...

 • Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w SiedlcachMazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:asystent w zakładzie higieny weterynaryjnejWojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 29Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:wykonywanie analiz chemicznych zgodnie z zasadami obowiązującymi laboratorium ...

 • Urząd Komunikacji Elektronicznej w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalista01-211 Warszawa, ul. Giełdowa 7/9Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:analiza i zgłaszanie uwag do ofert hurtowych przedstawianych przez beneficjentów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pod kątem aspektów ekonomicznych;prowadzenie postępowań administracyjnych w ...

 • inspektor

  BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

  Warszawa i teren woj. mazowieckiego, mazowieckie

  Okręgowy Urząd Miar w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektorul. Elektoralna 4/600-139 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:legalizacja, wzorcowanie i sprawdzanie przyrządów pomiarowych zgodnie z procedurami obsługa klienta sporządzanie dokumentacji technicznej z wykonywanych pomiarów kontrola miejsc stosowania przyrządów pomiarowych prowadzenie i ...

 • Sales Analyst CE

  Devire

  Warszawa, mazowieckie

  Twoja przyszła Firma / Your future CompanyTwoja przyszła Firma / Your future Company International consumer products company (Personal Care specialist). Our Client offers: • Opportunity for professional development (including training) in an international company • Attractive remuneration system (bonus system, non-pay benefits) • Work in a young passionate team We are looking forward to meeting Candidates who: • Very ...

 • Ministerstwo Środowiska w Warszawieposzukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaMinisterstwo Środowiskaul. Wawelska 52/5400-922 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:udział w pracach zespołu negocjacji klimatycznych w procesie Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), w tym zapewnianie wsparcia w przygotowywaniu dokumentów rządowych i ...

 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaul. Wawelska 52/5400-922 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:instalowanie, konfiguracja, monitorowanie oprogramowania i urządzeń należących do zasobów infrastruktury informatycznej GDOŚ (serwery, sieć lokalna, urządzenia sieciowe, stacje robocze ...

 • Państwowa Agencja Atomistyki w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referendarzPaństwowa Agencja AtomistykiUl. Bonifraterska 17 00-203 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:analizowanie i ocenianie dokumentacji składanej z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celu ...

 • Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalista do spraw legislacjiWarszawa ul. Nowy Świat 6/12Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie obsługi procesu legislacyjnego, w tym m.in. zgłaszanie propozycji do wykazu prac legislacyjnych, opracowywanie lub opiniowanie projektów aktów normatywnych ...

 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy inspektorGłówny Urząd Geodezji i Kartografiiul. Wspólna 200-926 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Współpraca w zakresie merytorycznym i finansowym z powiatowymi i wojewódzkimi organami służby geodezyjnej i kartograficznej w zakresie zasilania centralnego ...

 • Ministerstwo Środowiska w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaMinisterstwo Środowiskaul. Wawelska 52/5400-922 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:udział w monitorowaniu spraw dotyczących procesu decyzyjnego Unii Europejskiej (UE) w zakresie ochrony środowiska, w szczególności w odniesieniu do wskazanych przez przełożonych obszarów ...

 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w WarszawieDyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:młodszy specjalistaUrząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Aleje Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa,Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie postępowań w sprawie ...

 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w WarszawieDyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:młodszy specjalistaUrząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Aleje Jerozolimskie 181 C, 02-222 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie postępowań w sprawie ...

 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:­opracowywanie trybu, zasad i reguł przyznawania dotacji w otwartym konkursie ofert w ramach programu resortowego pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi ...

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaMazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/500-950 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców,sprawdzanie cudzoziemców w systemach informatycznych,prowadzenie ...

 • Główny Urząd Miar w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:metrologul. Elektoralna 200-950 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Koordynacja pracy zespołu, nadzorowanie terminów wykonania zleceń i prawidłowość ich wykonania;Udział w pracach projektowo konstrukcyjnych elementów mechanicznych stanowisk pomiarowych;Współpraca z laboratoriami w ramach ...

 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaUrząd Ochrony Konkurencji i Konsumentówpl. Powstańców Warszawy 100-950 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Realizacja zadań w zakresie monitorowania (m.in. gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych) systemu nadzoru rynku obejmującego wybrane kategorie ...

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy w miejscowości "Warszawa" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry