Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy w miejscowości "Warszawa" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

3452 oferty pracy lokalizacja: Warszawa

Sortuj według:
 • Izba Administracji Skarbowej w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:samodzielny referentIzba Administracji Skarbowej w Warszawieul. A. Felińskiego 2 B01-513 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Planowanie i podział planu etatów na Izbę i urzędy skarbowe oraz analiza ich wykorzystania w celu prawidłowego funkcjonowania Izby.Opracowywanie propozycji ...

 • Ministerstwo Środowiska w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaMinisterstwo Środowiskaul. Wawelska 52/5400-922 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przygotowywanie, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej działań, spotkań i wyjazdów członków Zespołu do spraw organizacji Konferencji COP24uzgadnianie terminów i organizowanie ...

 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalistaul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:planowanie inwestycji i remontów dotyczących robót budowlanych,­sporządzanie dokumentacji przetargowej w zakresie przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji niezbędnej do ...

 • Urząd Komunikacji Elektronicznej w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalistaul. Giełdowa 7/9, 01 -211 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji publicznej oraz prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących decyzji o odmowie udzielenia ...

 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referendarzul. Wspólna 2/4 00-926 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:rejestrowanie, rozliczanie oraz uzupełnianie niezbędnych informacji o prowadzonych postępowaniach w systemach komputerowych,analiza akt archiwalnych w sprawach bieżących,przygotowywanie i kompletowanie ...

 • Ministerstwo Środowiska w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaMinisterstwo Środowiskaul. Wawelska 52/5400-922 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:udział w spotkaniach i konferencjach dotyczących organizacji Konferencji COP24 oraz przygotowywanie pism i notatek z ustaleń, które podczas nich zapadłyprzygotowywanie roboczych tłumaczeń ...

 • Urząd Komunikacji Elektronicznej w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalista01-211 Warszawa, ul. Giełdowa 7/9Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w szczególności dotyczących zakresów częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej ruchomej w oparciu o wykonane analizy ...

 • Ministerstwo Finansów w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalistaMinisterstwo Finansówul. Świętokrzyska 1200-916 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie spraw związanych z realizacją i nadzorem inwestycji budowlanych i kompleksowych remontów nieruchomości oraz lokali służbowych Ministerstwa.Uczestniczenie w postępowaniach ...

 • Urząd Komunikacji Elektronicznej w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalista01-211 Warszawa, ul. Giełdowa 7/9Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu określenia warunków zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej oraz rozstrzygnięcia sporów dotyczących dostępu do infrastruktury ...

 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referendarzul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:opracowywanie, opiniowanie i konsultowanie założeń i projektów aktów prawnych z obszaru zbiorowego prawa pracy i wykonywania zawodu psychologa,przygotowywanie projektów odpowiedzi na ...

 • Urząd Lotnictwa Cywilnego w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektorUrząd Lotnictwa Cywilnegoul. Marcina Flisa 202-247 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Sprawdzanie pod względem poprawności formalno-rachunkowej rachunki kosztów podroży zagranicznych oraz koordynowanie obiegu dokumentacji.Sporządzanie not księgowych obciążających ...

 • Główny Urząd Statystyczny w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaGłówny Urząd StatystycznyAleja Niepodległości 20800-925 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Realizacja prac w zakresie identyfikacji dostępności danych statystycznych z uwzględnieniem trwałego źródła zasilania w obszarze usług publicznych w celu zapewnienia ...

 • Urząd Regulacji Energetyki w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaUrząd Regulacji Energetyki w WarszawieAleje Jerozolimskie 18102-222 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zatwierdzenia taryf dla paliw gazowych bądź ich zmian,prowadzenie analiz porównawczych w zakresie struktur cen i ...

 • Ministerstwo Zdrowia w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaMinisterstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Koordynowanie zadania polegającego na przygotowaniu 30 publikacji naukowych (w każdej około 7 artykułów) dotyczących modeli w 30 grupach chorobowości i map potrzeb zdrowotnych, z uwzględnieniem ...

 • Ministerstwo Zdrowia w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaMinisterstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przygotowywanie projektów strategii medialnych i prowadzenie kampanii informacyjnych w celu promocji polityki zdrowotnej urzędu ;przygotowywanie realizacji działań informacyjno-promocyjnych ...

 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w WarszawieDyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:młodszy specjalistaUrząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Aleje Jerozolimskie 181 C, 02-222 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:ocena dokumentacji dla substancji czynnych i ...

 • Ministerstwo Środowiska w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaMinisterstwo Środowiskaul. Wawelska 52/5400-922 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przygotowywanie, we współpracy z członkami Zespołu do spraw organizacji Konferencji COP24, projektów pism, raportów, dokumentów, w tym dokumentacji przetargowej, oraz umów dotyczących ...

 • Izba Administracji Skarbowej w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referentIzba Administracji Skarbowej w Warszawieul. A. Felińskiego 2B01-513 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie obsługi kancelarii urzędu zgodnie z instrukcją prac kancelaryjnych, w tym przyjmowanie, segregowanie, wprowadzenie do programu informatycznego, bieżące przekazywanie do ...

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy w miejscowości "Warszawa" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry