Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy w miejscowości "Warszawa" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

3315 ofert pracy lokalizacja: Warszawa

Sortuj według:
 • Ministerstwo Sprawiedliwości w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaMinisterstwo Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Administracja siecią WAN Resortu, LAN/SAN Ministerstwa oraz platformami komunikacji elektronicznej wraz z przydzieloną do nich infrastrukturą Techniczno-Systemową i ...

 • Główny Urząd Miar w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy metrologul. Elektoralna 2 00-950 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie prac naukowych oraz badawczo-rozwojowych i technicznych związanych z tworzeniem nowych i doskonaleniem istniejących rozwiązań w zakresie wzorców jednostek miar, metod i stanowisk pomiarowych ...

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostradul. Wronia 5300-874 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:analiza i przygotowywanie odpowiedzi na pisma z zakresu przygotowania do realizacji dróg krajowych, w tym ekspresowych w celu zapewnienia ...

 • Ministerstwo Sprawiedliwości w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaAdres urzędu:Ministerstwo Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Administracja i automatyzacja przetwarzania komputerami klasy IBM Mainframe oraz platformami komunikacji elektronicznej wraz z przydzieloną do nich ...

 • Zakład Emerytalno-Rentowy MSW w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy aprobantul. Pawińskiego 17/21Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Sprawdzanie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz akceptowanie przedłożonych projektów decyzji, zaświadczeń, postanowień i korespondencji w sprawach dotyczących zaopatrzenia emerytalnego w celu realizacji ...

 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w WarszawieDyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:technikUrząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Aleje Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa,Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:udzielanie stałego wsparcia użytkownikom systemów ...

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy inspektor wojewódzkiMazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawiepl. Bankowy 3/500-950 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych jednostkachw przypadku wyznaczenia na przewodniczącego zespołu kontrolnego ...

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalistaMinisterstwo Edukacji Narodowejal. J.Ch. Szucha 2500-918 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Monitoruje i analizuje skuteczność działania systemu kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży w publicznych i niepublicznych specjalnych ośrodkach ...

 • Ministerstwo Finansów w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalistaMinisterstwo Finansówul. Świętokrzyska 1200-916 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Opracowywanie i aktualizowanie zasad zarządzania portfelem programów i projektów w Ministerstwie Finansów.Realizowanie procesu opiniowania programów i projektów Ministerstwa Finansów ...

 • Izba Administracji Skarbowej w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:młodszy kontroler skarbowyIzba Administracji Skarbowej w Warszawieul. A.Felińskiego 2B01-513 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie źródłowych kontroli podatkowych w celu sprawdzenia prawidłowości rozliczeń podatkowych.Sporządzanie protokołów z przeprowadzonych czynności ...

 • Ministerstwo Finansów w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalistaMinisterstwo Finansówul. Świętokrzyska 1200-916 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Administrowanie systemem do zarządzania projektami, programami i portfelem programów i projektów w roli właściciela biznesowego.Zapewnienie wsparcia merytorycznego użytkownikom systemu ...

 • Izba Administracji Skarbowej w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referentIzba Administracji Skarbowej w Warszawieul. A.Felińskiego 2B01-513 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie postępowań podatkowych w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz odpowiedzialności podatkowej osób trzecich w celu skutecznej realizacji ...

 • Izba Administracji Skarbowej w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy referentIzba Administracji Skarbowej w Warszawieul. A.Felińskiego 2B01-513 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie postępowań podatkowych w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz odpowiedzialności podatkowej osób trzecich w celu skutecznej ...

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referendarzMinisterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracjiul. Batorego 5 02-591 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie sekretariatu Dyrektora Generalnego MSWiA. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem, opracowaniem i aktualizacją harmonogramu ...

 • Izba Administracji Skarbowej w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referentIzba Administracji Skarbowej w Warszawieul. A.Felińskiego 2B01-513 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie czynności sprawdzających i wyjaśniających w celu weryfikacji prawidłowości dokonanych rozliczeń.Typowanie podmiotów do kontroli i czynności sprawdzających w celu ...

 • Izba Administracji Skarbowej w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referentIzba Administracji Skarbowej w Warszawieul. A.Felińskiego 2B01-513 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:wprowadzanie oraz przetwarzanie danych z deklaracji oraz innych informacji podatkowych; w tym przesłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w celu zapewnienia ...

 • Izba Administracji Skarbowej w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referentIzba Administracji Skarbowej w Warszawieul. A.Felińskiego 2B01-513 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Wymiana informacji podatkowych z innymi krajami w zakresie podatków bezpośrednich i pośrednich w celu weryfikacji prawidłowości wypełniania zobowiązań podatkowych.Obsługa ...

 • Izba Administracji Skarbowej w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referentIzba Administracji Skarbowej w Warszawieul. A.Felińskiego 2B01-513 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie czynności sprawdzających i wyjaśniających dotyczących prawidłowości deklaracji podatkowych w celu sprawdzenia ich poprawności.Prowadzenie czynności w celu ...

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy w miejscowości "Warszawa" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry