Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy w miejscowości "Warszawa" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

3470 ofert pracy lokalizacja: Warszawa

Sortuj według:
 • Komenda Główna Policji w WarszawieKomendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaKomenda Główna Policjiul. Puławska 148/15002-624 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:koordynowanie wymiany informacji w zakresie prowadzenia poszukiwań międzynarodowych osób oraz poszukiwań osób w zakresie ustalenia miejsca pobytu do celów prawnych, koordynowanie ...

 • Komenda Główna Policji w WarszawieKomendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaKomenda Główna Policjiul. Puławska 148/15002-624 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:administrowanie stacjami dostępowymi do systemów niejawnych: Niejawna Poczta Internetowa OPAL oraz jawnych – Krajowy System Informacyjny Policji (KSIP), a także administrowanie ...

 • Komenda Główna Policji w WarszawieKomendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalistaKomenda Główna Policjiul. Puławska 148/15002-624 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przygotowywanie i wdrażanie projektów dotyczących rozwiązań radiokomunikacyjnych zgodnie z właściwością merytoryczną biura,koordynowanie prac związanych z gospodarowaniem ...

 • Komenda Główna Policji w WarszawieKomendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaKomenda Główna Policjiul. Puławska 148/15002-624 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:projektowanie wprowadzania zmian i uczestniczenie w wyznaczaniu kierunków rozwoju systemów IT, spójnych z przyjętą w Policji strategią rozwoju IT,zarządzanie zespołem ...

 • Komenda Główna Policji w WarszawieKomendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaKomenda Główna Policjiul. Puławska 148/15002-624 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:realizowanie działań z zakresu funkcjonowania usług głosowych w technologii IP i VoIP na terenie całego kraju oraz samodzielne wykonywanie czynności administracyjnych i ...

 • Komenda Główna Policji w WarszawieKomendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:podreferendarzKomenda Główna Policjiul. Puławska 148/15002-624 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:wprowadzanie zmian organizacyjnych i organizacyjno–etatowych zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej w bazach danych, dokonywanych przez właściwych komendantów Policji w ...

 • Komenda Główna Policji w WarszawieKomendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaKomenda Główna Policjiul. Puławska 148/15002-624 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:koordynowanie organizacji projektów stażowych w Komendzie Głównej Policji dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz posiadających orzeczenie o stopniu ...

 • Izba Administracji Skarbowej w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referentIzba Administracji Skarbowej w Warszawieul. A.Felińskiego 2B01-513 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie źródłowych kontroli podatkowych w celu sprawdzenia prawidłowości rozliczeń podatkowych.Sporządzanie protokołów z przeprowadzonych czynności kontrolnych w celu ...

 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:radca prawnyWarszawa 00-926, ul. Krucza 38/42Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Występowanie przed sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi oraz innymi organami wymiaru sprawiedliwościSporządzanie opinii prawnychPrzygotowywanie po uzyskaniu opinii właściwych komórek ...

 • Izba Administracji Skarbowej w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy kontroler rozliczeńIzba Administracji Skarbowej w Warszawieul. A. Felińskiego 2 B01-513 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:samodzielne naliczanie i ewidencjonowanie wynagrodzeń, zasiłków z ubezpieczenia społecznego i innych świadczeń dla pracowników oraz sporządzanie listy płac w ...

 • Komenda Główna Policji w WarszawieKomendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaKomenda Główna Policjiul. Puławska 148/15002-624 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:koordynowanie, zlecanie i prowadzenie wymiany informacji, przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych policyjnych kanałów międzynarodowej wymiany informacji oraz zgodnie z prawem krajowym ...

 • Komenda Główna Policji w WarszawieKomendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referendarzKomenda Główna Policjiul. Puławska 148/15002-624 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:koordynowanie wymiany informacji w zakresie prowadzenia poszukiwań międzynarodowych osób oraz poszukiwań osób w zakresie ustalenia miejsca pobytu do celów prawnych,koordynowanie ...

 • Komenda Główna Policji w WarszawieKomendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaKomenda Główna Policjiul. Puławska 148/15002-624 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:koordynowanie wymiany informacji w zakresie prowadzenia poszukiwań międzynarodowych osób ( tym spraw skomplikowanych lub o szczególnie dużym ciężarze gatunkowym) oraz w zakresie ...

 • Komenda Główna Policji w WarszawieKomendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaKomenda Główna Policji ul. Puławska 148/150 02-624 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:monitorowanie przebiegu, wykonywanie i realizowanie projektów unijnych ze środków pozyskanych z rezerwy celowej, weryfikowanie pod względem formalno-rachunkowym oraz merytorycznym ...

 • Komenda Główna Policji w WarszawieKomendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaKomenda Główna Policjiul. Puławska 148/15002-624 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:uczestnictwo we wdrożeniach i implementacji infrastruktury, urządzeń i systemów radiokomunikacyjnych,uczestnictwo w bieżących pomiarach parametrów i konfigurowaniu ...

 • Komenda Główna Policji w WarszawieKomendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaKomenda Główna Policjiul. Puławska 148/15002-624 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:koordynowanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie kompletności i terminowości realizowanych usług i dostaw,ocenianie sprawności sprzętu radiokomunikacyjnego oraz ...

 • Komenda Główna Policji w WarszawieKomendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaKomenda Główna Policjiul. Puławska 148/15002-624 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:koordynowanie bieżącego funkcjonowania Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej Policji oraz realizowanie procedur awaryjnych,koordynowanie współpracy ze służbami ...

 • Komenda Główna Policji w WarszawieKomendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaKomenda Główna Policji ul. Puławska 148/15002-624 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:administrowanie komponentami usług systemowych systemów międzynarodowych, w tym serwerami pocztowymi, serwerami WWW, serwerami DMZ, DNS itd. utrzymywanymi w wydziale (w tym monitorowanie ...

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy w miejscowości "Warszawa" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry