Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy w miejscowości "Warszawa" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

3161 ofert pracy lokalizacja: Warszawa

Sortuj według:
 • Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w WarszawieMazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaWojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawieul. Floriańska 1003-707 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie i nadzorowanie postępowań w zakresie zleconym przez Wojewódzkiego Inspektora oraz przygotowywanie decyzji ...

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaMazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/500-950 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców,sprawdzanie cudzoziemców w systemach informatycznych,prowadzenie ...

 • Urząd Zamówień Publicznych w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referent prawnyul. Postępu 17A, 02-676 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:wstępna analiza odwołań pod kątem braków formalnych,przygotowywanie projektów postanowień o zwrocie odwołania,przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma dot. środków ochrony prawnej,udzielanie informacji ...

 • Departament Spraw Pracowniczych Nr ref.: CEN/118/08/2017 Jako Specjalista ds. Rekrutacji będziesz odpowiedzialny za: •przeprowadzanie procesów rekrutacyjnych na stanowiska specjalistyczne i eksperckie w dedykowanym obszarze Centrali Banku•aktywne pozyskiwanie kandydatów poprzez min. direct search, obecność w mediach społecznościowych•ścisłą współpracę z HR Business Partnerami w zakresie rekrutacji•udział ...

 • Centrum Ryzyka Kredytowego Klienta Detalicznego Nr ref.: CEN/085/11/2017 Jeśli: • posiadasz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: informatyka, ekonometria)• znasz zagadnienia związane z bankowością oraz ryzykiem kredytowym• masz doświadczenie i znajomość, przetwarzania masowego oraz równoległego – w pracy z dużymi zbiorami i bazami danych• SQL nie ma przed Tobą tajemnic• pracowałeś w projektach ...

 • Urząd Transportu Kolejowego w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referendarzUrząd Transportu KolejowegoAl. Jerozolimskie 13402-305 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Opiniowanie dokumentacji przebiegu weryfikacji WE w celu wydania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego oraz świadectwa dopuszczenia typu, w tym w ...

 • Urząd Transportu Kolejowego w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referendarzUrząd Transportu Kolejowego Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Udział w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w celu wydania, zmiany lub cofnięcia świadectwa bezpieczeństwa oraz dotyczących przepisów wewnętrznych;Prowadzenie ...

 • Kuratorium Oświaty w WarszawieMazowiecki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaKuratorium Oświaty w WarszawieAleje Jerozolimskie 3200-024 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Wykonywanie zadań związanych z realizacją programów polityki państwa na rzecz dzieci i młodzieży:informowanie beneficjentów o programach rządowych i otwartych konkursach ...

 • Ministerstwo Finansów w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalistaMinisterstwo Finansówul. Świętokrzyska 1200-916 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Koordynowanie pracy pracowników wykonujących konserwacje i bieżące remonty urządzeń i instalacji elektrycznych w tym zasilania gwarantowanego dedykowanego dla instalacji IT ...

 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektorGłówny Urząd Geodezji i Kartografiiul. Wspólna 200-926 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Wykonywanie prac związanych z udostępnianiem informacji, danych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na wniosek lub w związku ze zgłoszeniem prac ...

 • Ministerstwo Finansów w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektorMinisterstwo Finansówul. Świętokrzyska 1200-916 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Koordynowanie prac związanych z realizacją konserwacji i bieżących remontów nieruchomości Ministerstwa Finansów.Prowadzenie ewidencji zapotrzebowań zgłaszanych przez komórki organizacyjne ...

 • Główny Inspektorat Weterynarii w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referendarzGłówny Inspektorat Weterynariiul. Wspólna 30 00-930 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:udział w sprawowaniu nadzoru nad zwalczaniem lub monitorowaniem chorób zakaźnych zwierząt innych niż ptaki i ssaki lądowe, w szczególności owadów użytkowych, zwierząt akwakultury ...

 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalistaGłówny Urząd Geodezji i Kartografiiul. Wspólna 200-926 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Opracowuje projekt planu zatrudnienia i wynagrodzeń na rok budżetowy i następny, z uwzględnieniem wysokości świadczeń z tytułu uprawnień pracowników do nagród ...

 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaGłówny Urząd Geodezji i Kartografiiul. Wspólna 200-926 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Wykonywanie prac związanych z udostępnianiem informacji, danych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na wniosek lub w związku ze ...

 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektorGłówny Urząd Geodezji i Kartografiiul. Wspólna 200-926 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Wykonywanie prac związanych z udostępnianiem informacji, danych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na wniosek lub w związku ze zgłoszeniem prac ...

 • Ministerstwo Finansów w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referendarzMinisterstwo Finansówul. Świętokrzyska 1200-916 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Wykonywanie zadań w zakresie wykonania ustawy budżetowej oraz zadań w procesie planowania budżetowego obejmujące m.in.: uczestniczenie w rozpatrywaniu wniosków dysponentów części budżetowych o ...

 • Ministerstwo Finansów w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:radca ministraMinisterstwo Finansówul. Świętokrzyska 1200-916 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Rozpatrywanie wniosków o uprzednie porozumienia cenowe (jednostronne, dwustronne i wielostronne) oraz uczestniczenie w reprezentowaniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, podczas spotkań ...

 • Ministerstwo Finansów w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaMinisterstwo Finansówul. Świętokrzyska 1200-916 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Analiza funkcjonalna i ekonomiczna wniosków o wszczęcie procedury wzajemnego porozumiewania się, w szczególności analizowanie danych finansowych oraz porównawczych na podstawie ...

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy w miejscowości "Warszawa" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry