Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy w miejscowości "Warszawa" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

3252 oferty pracy lokalizacja: Warszawa

Sortuj według:
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalistaul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:analizowanie i dokumentowanie procesów biznesowych w kontekście wymagań dotyczących systemów IT w obszarze Zabezpieczenia Społecznego i Rodziny (ZS) na podstawie wymagań ...

 • Urząd Komunikacji Elektronicznej w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalista01-211 Warszawa, ul. Giełdowa 7/9Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:zarządzanie obiegiem korespondencji wpływającej i wychodzącej oraz obsługiwanie rozmów telefonicznych w ramach obsługiwanej komórki organizacyjnej UKE;udzielanie wsparcia administracyjnego i ...

 • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w WarszawieMazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor ochrony zabytkówWojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie,ul. NowyŚwiat 18/20, 00-373 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie ewidencji zabytków ruchomych, w szczególności zabytkowych pojazdów.Prowadzenie postępowań ...

 • Urząd Lotnictwa Cywilnego w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaUrząd Lotnictwa Cywilnegoul. Marcina Flisa 202-247 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie spraw dotyczących opracowywania projektów zezwoleń na loty na czas dłuższy niż 3 miesiące w strefach ograniczonych.Udział w audytach i kontrolach prowadzonych przez ...

 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:­pozyskiwanie i gromadzenie informacji dotyczących realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i składek na ...

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalistaMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsiul. Wspólna 3000-930 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przeprowadzanie kontroli jednostek podległych lub nadzorowanych oraz innych jednostek działających w sferze gospodarki rolnej, departamentów Ministerstwa, w celu ...

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalistaGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostradul. Wronia 5300-874 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:koordynowanie pracami zespołu, rozliczanie pracowników z wykonywanych zadań w celu zapewnienia merytorycznego nadzoru nad wykonywaną pracą ...

 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaul. Wspólna 2/4Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Zadanie 1: Prowadzenie postępowań administracyjnych i pozaadministracyjnych  opracowywanie projektów decyzji, postanowień w postępowaniu administracyjnym  prowadzenie procedury odwoławczej  prowadzenie postępowań związanych ...

 • Główny Urząd Statystyczny w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalistaGłówny Urząd StatystycznyAleja Niepodległości 20800-925 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Przygotowywanie, dostosowując do potrzeb odbiorców krajowych i wymogów UE oraz realizacja badań z zakresu gospodarki wodno – ściekowej w sektorze komunalnym, a także ...

 • Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w WarszawieDyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:młodszy specjalistaUrząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Aleje Jerozolimskie 181 C, 02-222 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie postępowań w sprawie ...

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad00-874 Warszawa, ul. Wronia 53Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Opracowywanie projektów aktów administracyjnych (decyzji i postanowień) w sprawach z zakresu ochrony dróg. Rozpatrywanie projektów decyzji o warunkach ...

 • Ministerstwo Zdrowia w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:audytor wewnętrznyMinisterstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Kierowanie pracą Wieloosobowego Stanowiska Pracy do Spraw Audytu Wewnętrznego.Koordynowanie realizacji zadań audytowych, opracowanie planu audytu, programów zadań, techniki i metodyki prac ...

 • Ministerstwo Zdrowia w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaMinisterstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Wykonywanie zadań związanych z opracowywaniem informacji, analiz dotyczących sytuacji finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia wraz z wnioskami i propozycją rozwiązań w przedmiotowym zakresie ...

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor wojewódzkiMazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawiepl. Bankowy 3/500-950 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie postępowań administracyjnych w związku z wpływającymi odwołaniami i zażaleniami na wydane przez organy samorządu terytorialnego orzeczenia ...

 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referendarzul. Wspólna 2/4Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:weryfikacja formalno-rachunkowa dokumentów będących podstawą powstania zobowiązań i ich ewidencja, kontrola dostępności środków w planie finansowym w zakresie kosztów funkcjonowania Ministerstwa oraz w ramach budżetu ...

 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaul. Wspólna 2/4Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Zadanie 1: Ocena i wybór projektów w ramach działania 2.1 PO IR – organizowanie naboru projektów w ramach działania 2.1 PO IR, ocena warunków formalnych – opracowywanie i aktualizowanie kryteriów wyboru projektów w ...

 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referendarzWarszawa, ul. Wspólna 2/4Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:weryfikacja formalno-rachunkowa dokumentów będących podstawą powstania zobowiązań i ich ewidencja, kontrola dostępności środków w planie finansowym w zakresie kosztów funkcjonowania Ministerstwa oraz w ramach ...

 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referendarzul. Wspólna 2/4Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie obsługi operacji gotówkowych, w tym dokonywanie wpłat i wypłat środków pieniężnych w walucie obcej i w PLN, obsługa kasowa Ministerstwa,weryfikacja formalno-rachunkowa dokumentów będących podstawą powstania ...

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy w miejscowości "Warszawa" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry