Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy w miejscowości "Warszawa" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

1934 oferty pracy lokalizacja: Warszawa

Sortuj według:
 • specjalista

  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista w Wydziale Innowacji i Wdrożeń w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego 00-926 Warszawa ul. Wspólna 2/4 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: dokonuje oceny i wyboru projektów dotyczących Działania 2.19 PO WER monitoruje stan przygotowania i procesu ...

 • specjalista

  Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw prawno-regulacyjnych w Zespole Prawno-Regulacyjnym w Departamencie Analiz i Sprawozdawczości 00-522 Warszawa ul. Krucza 36 Wspólna 6 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Opiniuje, pod względem prawnym, analizy i inne dokumenty w procesach: podziału, łączenia lub ...

 • główny specjalista

  Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw kontroli Europejskiego Funduszu Społecznego w Wydziale Kontroli Europejskiego Funduszu Społecznego, Departament Funduszy Strukturalnych 00-529 Warszawa ul. Wspólna 1/3 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi kontrole projektów w celu weryfikacji ...

 • specjalista

  Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  Ministerstwo Zdrowia w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw obsługi finansowej projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia oraz osi priorytetowej XI React-EU w Wydziale Finansowym w Departamencie Oceny ...

 • specjalista

  Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  Ministerstwo Zdrowia w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw obsługi finansowej projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach V osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia i VII osi priorytetowej Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia w Wydziale Finansowym w Departamencie Oceny Inwestycji ...

 • referendarz

  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz do spraw analityczno-diagnostycznych w Wydziale Analiz i Statystyki w Departamencie Rynku Pracy 00-513 Warszawa ul. Nowogrodzka 1/3/5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: ­prowadzi analizy dotyczące rynku pracy, w tym: formułuje założenia oraz analizuje i ...

 • referent

  Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent w Wydziale Kadr i Administracji Personalnej 01-513 Warszawa A.Felińskiego 2b Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Nadzoruje przestrzeganie regulaminu pracy/służby oraz rozlicza czas pracy pracowników i czas pełnionej służby funkcjonariuszy, w celu zapewnienia właściwej organizacji i ...

 • starszy inspektor

  Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw kontroli ex-post Biurze Kontroli Ex-post 00-807 Warszawa Al. Jerozolimskie 98 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Przygotowuje projekty: pism, programów, harmonogramów, planów, procedur, instrukcji kontroli i innych dokumentów ...

 • specjalista

  Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista w Biurze Orzecznictwa, Legislacji i Laboratoriów 00-807 Warszawa Al. Jerozolimskie 98 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Bierze udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych, toczących się przed Głównym Inspektorem Jakości Handlowej ...

 • kierownik kancelarii tajnej

  Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: kierownik kancelarii tajnej do spraw Ekspert ds. przechowywania, obiegu i udostępniania dokumentów niejawnych w Kancelarii Tajnej i Kancelarii Tajnej Międzynarodowej w Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych 02-247 Warszawa Marcina Flisa 2 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku ...

 • radca prawny

  Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: radca prawny Zespół Radców Prawnych, Biuro Prawne 00-807 Warszawa Aleje Jerozolimskie 94 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Świadczy pomoc prawną na rzecz Głównego Inspektora, jego Zastępców oraz Dyrektora Generalnego; Sporządza lub opiniuje projekty porozumień zawieranych ...

 • starszy referent

  Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV

  Warszawa, mazowieckie

  Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV Komendant Rejonowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy referent do spraw kancelaryjnych w Wydziale Patrolowo - Interwencyjnym Wydział Patrolowo - Interwencyjny Komisariatu Policji Warszawa Bemowo Komendy Rejonowej Policji W-wa IV 01-198 Warszawa Ul. Żytnia 36 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi kancelarię Wydziału ...

 • starszy inspektor

  Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw chorób zakaźnych zwierząt w Biurze Zdrowia i Ochrony Zwierząt 00-930 Warszawa ul. Wspólna 30 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi sprawy związane z przepływem informacji w ramach stosowania weterynaryjnych systemów informatycznych, tj. ADNS i ...

 • starszy specjalista

  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Innowacji Społecznych w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego 00-926 Warszawa ul. Wspólna 2/4 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: dokonuje oceny i wyboru projektów w ramach PO WER monitoruje stan przygotowania i procesu ...

 • starszy inspektor

  Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw finansowania zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w Biurze Zdrowia i Ochrony Zwierząt 00-930 Warszawa ul. Wspólna 30 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi sprawy związane z opracowywaniem, analizowaniem i opiniowaniem raportów finansowych dla chorób ...

 • specjalista

  Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych 02-247 Warszawa Marcina Flisa 2 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Weryfikuje poprawność przesyłanych w systemie elektronicznego obiegu ...

 • główny specjalista

  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw koordynacji Zespołu ds. Zatrudnienia w Instytucjach i Organach UE w Zespole ds. Zatrudnienia w Instytucjach i Organach UE, Departament Komitetu do Spraw Europejskich 00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 1/3 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: kieruje, planuje ...

 • starszy inspektor

  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

  Warszawa, mazowieckie

  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw obsługi klienta w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Oddziale Obywatelstwa i Repatriacji 00-950 Warszawa Plac Bankowy 3/5 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przyjmuje i weryfikuje wnioski oraz dokumenty uzupełniające z zakresu obywatelstwa polskiego i ...

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy w miejscowości "Warszawa" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry