Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy w miejscowości "Warszawa" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

3452 oferty pracy lokalizacja: Warszawa

Sortuj według:
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:­przygotowywanie projektów odpowiedzi na pytania, wnioski, postulaty obywateli, organizacji społeczno-zawodowych, politycznych, zakładów pracy, jak również na wystąpienia posłów i senatorów ...

 • Urząd do Spraw Cudzoziemców w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referendarzul. Koszykowa 16; 00-564 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Przyjmowanie i ewidencjonowanie dowodów księgowych do realizacji,Sprawdzanie faktur/rachunków pod względem formalno-rachunkowym,Sprawowanie kontroli nad terminowością płatności zobowiązań,Sprawowanie nadzoru ...

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalistaMazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/500-950 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:opracowywanie i opiniowanie pod względem prawno-organizacyjnym projektów rozporządzeń, zarządzeń i obwieszczeń Wojewody Mazowieckiegokoordynowanie spraw związanych ...

 • Izba Administracji Skarbowej w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:młodszy informatykIzba Administracji Skarbowejul. A. Felińskiego 2B01-513 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Administrowanie systemami informatycznymi (w tym: instalowanie, konfigurowanie i monitorowanie działania aplikacji użytkowanych w jednostce, wykonywanie i weryfikowanie kopii ...

 • Izba Administracji Skarbowej w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:młodszy informatykIzba Administracji Skarbowejul. A. Felińskiego 2B01-513 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Administrowanie systemami informatycznymi (w tym: instalowanie, konfigurowanie i monitorowanie działania aplikacji użytkowanych w jednostce, wykonywanie i weryfikowanie kopii ...

 • Główny Inspektorat Weterynarii w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referendarzGłówny Inspektorat Weterynariiul. Wspólna 30 00-930 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:ustalanie ogólnych kierunków działania i szczegółowych zasad postępowania wojewódzkich i powiatowych lekarzy weterynarii w zakresie bezpieczeństwa żywności pochodzenia ...

 • Ministerstwo Cyfryzacji w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:radca prawnyMinisterstwo Cyfryzacji ul. Królewska 2700-060 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:zastępstwo procesowe Ministra przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi w sprawach ...

 • Izba Administracji Skarbowej w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referentIzba Administracji Skarbowej w Warszawieul. A.Felińskiego 2B01-513 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:wprowadzanie oraz przetwarzanie danych z deklaracji oraz innych informacji podatkowych; w tym przesłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w celu zapewnienia ...

 • Izba Administracji Skarbowej w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:samodzielny referentIzba Administracji Skarbowej w Warszawieul. A. Felińskiego 2 B01-513 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przygotowanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, przebiegiem i rozwiązaniem stosunku pracy pracowników Izby Administracji Skarbowej, celem realizacji uprawnień ...

 • Ministerstwo Finansów w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaMinisterstwo Finansówul. Świętokrzyska 1200-916 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Organizowanie i uczestniczenie w konferencjach, seminariach, warsztatach i innych wydarzeniach związanych z systemem podatkowym oraz prowadzenie spraw w tym zakresie.Monitorowanie ...

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy inspektorMazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/500-950 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:obsługa sekretariatu wydziału i prowadzenie kalendarza dyrektorów,rejestrowanie w systemach informatycznych wpływającej korespondencji i przekazywanie jej do ...

 • Ministerstwo Zdrowia w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektorMinisterstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie postępowań w zakresie sprowadzenia z zagranicy produktów leczniczych bez konieczności uzyskania pozwolenia jeśli ich zastosowanie jest niezbędne dla ratowania zdrowia lub życia pacjenta ...

 • Ministerstwo Zdrowia w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaMinisterstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Ocena pod względem merytorycznym wpływających wniosków o refundację produktów leczniczych sprowadzanych z zagranicy w trybie art. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne.Ocena pod względem ...

 • Izba Administracji Skarbowej w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referentIzba Administracji Skarbowej w Warszawieul. A.Felińskiego 2B01-513 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie wymiaru podatków objętych właściwością Urzędu w celu ustalenia bądź określenia prawidłowej wysokości zobowiązań podatkowych, nadpłat ...

 • Izba Administracji Skarbowej w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referentIzba Administracji Skarbowej w Warszawieul. A.Felińskiego 2B01-513 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie wymiaru podatków objętych właściwością Urzędu w celu ustalenia bądź określenia prawidłowej wysokości zobowiązań podatkowych, nadpłat ...

 • Izba Administracji Skarbowej w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referentIzba Administracji Skarbowej w Warszawieul. A. Felińskiego 2 B01-513 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przeprowadzanie czynności sprawdzających w zakresie wypełniania obowiązków podatkowych w celu zapewnienia prawidłowości rozliczeń z budżetem państwa w zakresie podatków ...

 • Izba Administracji Skarbowej w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referentIzba Administracji Skarbowej w Warszawieul. A.Felińskiego 2B01-513 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Obsługa bieżąca podatników i innych podmiotów polegająca w szczególności na wspieraniu w prawidłowym wypełnieniu przez nich obowiązków podatkowych, przyjmowaniu, weryfikacji i ...

 • Ministerstwo Infrastruktury w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referendarzul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie spraw wykonywania zadań dysponenta części budżetowej, dotyczących: uzgadniania programów inwestycji budowlanych realizowanych przez GDDKiA, finansowanych lub dofinansowanych ze środków budżetu ...

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy w miejscowości "Warszawa" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry