BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa, Mazowieckie

Prezentacja firmy

Branża / kategoria:
Public Administration/Civil Service
Liczba pracowników:
100
Strona internetowa:
http://https://nabory.kprm.gov.pl/

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM.

1 - 10 z 448 ofert pracy

#

starszy specjalista

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw kontroli w Departamencie Inspekcji i Kontroli Budowlanej 00-926 Warszawa Krucza 38/42 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzi kontrole terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, w szczególności prowa...

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie Dyrektor Generalny pos...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

starszy specjalista

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Departamencie Administracyjno–Finansowym w Wydziale Finansowo-Księgowym 02-362 Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 3 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Kontroluje dokumenty księgowe pod względem formalno-rachunkowym zgodnie z obowiązującymi pr...

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dyrektor Generaln...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

zastępca kierownika oddziału

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wrocław, dolnośląskie

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: zastępca kierownika oddziału w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa 50-153 Wrocław Pl. Powstańców Warszawy 1 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: nadzorowanie prowadzenia postępowań administracyjnych odwoławczych od decyzji organów pierwszej instancji w przedmiocie ...

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszuk...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

inspektor wojewódzki

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wrocław, dolnośląskie

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw orzecznictwa i nadzoru w zakresie ewidencji gruntów i budynków w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Orzecznictwa i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 50-153 Wrocław Pl. Powstańców Warszawy 1 Zakres zadań wykonywanych na stano...

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszuk...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

inspektor wojewódzki

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wrocław, dolnośląskie

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw realizacji kontroli finansowych w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Kontroli Finansowej 50-153 Wrocław Pl. Powstańców Warszawy 1 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przeprowadzanie kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych podległych...

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszuk...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

poborca skarbowy

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Przeworsk, podkarpackie

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: poborca skarbowy do spraw egzekucji administracyjnej w Referacie Egzekucji Administracyjnej 35-959 Rzeszów ul. Geodetów 1 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi egzekucję administracyjną należności pieniężnych Poszukuje majątku zobowiązanych w ramach prowadzonych postępowań egzekuc...

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie Dyrektor poszukuje kandyda...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

inspektor wojewódzki

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wrocław, dolnośląskie

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw orzecznictwa w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Orzecznictwa 50-153 Wrocław Pl. Powstańców Warszawy 1 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie postępowań administracyjnych odwoławczych (zażaleniowych) od decyzji (postanowień) organów pier...

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszuk...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

referent

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

Chełm, lubelskie

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent Drugim Dziale Czynności Analitycznych i Sprawdzających w Urzędzie Skarbowym w Chełmie 20-883 Lublin ul. T. Szeligowskiego 24 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Sprawdza prawidłowość, rzetelność i terminowość wywiązywania się podatników, płatników z ...

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie Dyrektor Izby Administracji...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

referent

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

Goleniów, zachodniopomorskie

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent do spraw obsługi bezpośredniej w Referacie Obsługi Bezpośredniej (SOB) w Urzędzie Skarbowym w Goleniowie 70-525 Szczecin ul. Franklina Delano Roosevelta 1,2 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Realizuje zadania w zakresie przetwarzania danych w celu zapewnienia rzetelności i k...

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie Dyrektor poszukuje kandyd...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj

#

młodszy księgowy

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Mińsk Mazowiecki, mazowieckie

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: młodszy księgowy do spraw rachunkowości w Dziale Rachunkowości 01-513 Warszawa ul. A.Felińskiego 2b Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzi ewidencje przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków w celu ewidencjonowania zobowiązań podatkowych. Dokonuje rozl...

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Dyrektor poszukuje kandyda...

Ostatnia aktualizacja Dzisiaj