BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa, Mazowieckie

Prezentacja firmy

Branża / kategoria:
Public Administration/Civil Service
Liczba pracowników:
100
Strona internetowa:
http://https://nabory.kprm.gov.pl/

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM.

1 - 10 z 447 ofert pracy

#

inspektor

Komenda Rejonowa Policji Warszawa I

Warszawa, mazowieckie

Komenda Rejonowa Policji Warszawa I Komendant Rejonowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor w Wydziale Dochodzeniowo - Śledczym 00-544 Warszawa ul. Wilcza 21 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: pobieranie korespondencji z Kancelarii Jawnej i od Dyżurnego KRP W-wa I wraz z zabezpieczonymi dowodami rzeczowymi przygotowywanie korespondencji i dokumentacji p...

Komenda Rejonowa Policji Warszawa I Komendant Rejonowy Policji posz...

Ostatnia aktualizacja wczoraj

#

inspektor wojewódzki

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski, lubuskie

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw nadzoru i kontroli domów pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy w Wydziale Polityki Społecznej 66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Jagiellończyka 8 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Kontroluje jakość usług oraz zgodność zatrudni...

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Dyrektor Generaln...

Ostatnia aktualizacja wczoraj

#

inspektor wojewódzki

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wrocław, dolnośląskie

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw monitorowania i kontroli w zakresie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej 50-153 Wrocław Pl. Powstańców Warszawy 1 Zakres zadań wykonywanych ...

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszuk...

Ostatnia aktualizacja wczoraj

#

inspektor wojewódzki

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wrocław, dolnośląskie

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej 50-153 Wrocław Pl. Powstańców Warszawy 1 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: przygotowywani...

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszuk...

Ostatnia aktualizacja wczoraj

#

starszy specjalista

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wrocław, dolnośląskie

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw obsługi finansowo – księgowej i windykacji należności Skarbu Państwa w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Realizacji Dochodów i Wydatków 50-153 Wrocław Pl. Powstańców Warszawy 1 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie ewidencji księgowe...

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Dyrektor Generalny poszuk...

Ostatnia aktualizacja wczoraj

#

referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Kartuzy, pomorskie

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referent do spraw wierzycielskich w Referacie Spraw Wierzycielskich 80-831 Gdańsk ul. Długa 75/76 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Inicjuje i bierze udział w postępowaniu: wieczystoksięgowym, w tym występowanie o wpis hipoteki przymusowej również na zabezpieczenie należności celnych i i...

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku Dyrektor poszukuje kandydató...

Ostatnia aktualizacja wczoraj

#

starszy inspektor

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Gdańsk, pomorskie

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw uposażeń w Pionie Głównego Księgowego 80-563 Gdańsk ul. Oliwska 35 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Sporządza listy uposażeń i innych należności pieniężnych funkcjonariuszy w celu zabezpieczenia terminowych wypłat. Pr...

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku Komendant Morskiego Oddz...

Ostatnia aktualizacja wczoraj

#

referendarz

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz do spraw rozpatrywania skarg i wniosków w Zespole ds. rozpatrywania skarg i wniosków w Departamencie Prawnym 02-362 Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 3 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Opracowuje projekty odpowiedzi na skargi i wnioski obywateli ora...

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dyrektor Generaln...

Ostatnia aktualizacja wczoraj

#

inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pabianicach

Pabianice, łódzkie

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pabianicach Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt zespół ds zdrowia i ochrony zwierząt 95-200 Pabianice ul.Karniszewicka 37 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: wykonuje czynności związane ze zwalczaniem chorób zakażnych zwierząt nadzoruje p...

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pabianicach Powiatowy Lekarz We...

Ostatnia aktualizacja wczoraj

#

radca prawny

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Warszawa, mazowieckie

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: radca prawny w Departamencie Postępowań w Sprawach Zatorów Płatniczych 00-950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Opiniuje przygotowane przez komórki Urzędu projekty decyzji i postanowień, jak również pisma procesowe kierowane do s...

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie Dyrektor Genera...

Ostatnia aktualizacja wczoraj