Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy w miejscowości "Mazowieckie" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

6005 ofert pracy lokalizacja: Mazowieckie

Sortuj według:
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w PłońskuPowiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referentPowiatowy Inspektorat Weterynarii w Płońskuul. Zajazd 409-100 PłońskZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:organizacja i prowadzenie sekretariatu PIW,przyjmowanie interesantów, udzielanie informacji, kierowanie do odpowiednich komórek organizacyjnych Inspektoratu ...

 • Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaMinisterstwo Przedsiębiorczości i Technologiipl. Trzech Krzyży 3/500-507 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:1. Obsługa systemów IT w odniesieniu do Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI w charakterze krajowego koordynatora systemu, w tym ...

 • Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalista00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:wybór odpowiednich procedur zakupowychprzygotowywanie dokumentacji oraz przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznegoprzygotowywanie umów dla postępowań ...

 • Komenda Główna Policji w WarszawieKomendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaKomenda Główna Policji ul. Puławska 148/15002-624 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:współpraca z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji KGP w organizacji imprez centralnych z udziałem gości krajowych i zagranicznych oraz uczestnictwo w organizowaniu centralnych ...

 • Komenda Główna Policji w WarszawieKomendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaKomenda Główna Policjiul. Puławska 148/15002-624 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:weryfikowanie dokumentacji oraz sporządzanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego, biorąc jednocześnie udział w pracach komisji przetargowych, podczas odbiorów ...

 • Izba Administracji Skarbowej w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referentIzba Administracji Skarbowej w Warszawieul. A. Felińskiego 2 B01-513 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie postępowań podatkowych w celu rozpatrzenia wniosków, odwołań i zażaleń oraz opracowywanie kończących te postępowania projektów rozstrzygnięć wydawanych przez ...

 • Komenda Główna Policji w WarszawieKomendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaKomenda Główna Policji ul. Puławska 148/15002-624 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przydzielanie zadań, nadzorowanie i monitorowanie terminowości realizacji zgłoszeń w zespole Służby Dyżurnej w ramach monitorowania stanu sieci WAN/MAN na terenie aglomeracji ...

 • Komenda Główna Policji w WarszawieKomendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaKomenda Główna Policjiul. Puławska 148/15002-624 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:realizowanie działań z zakresu funkcjonowania usług głosowych w technologii IP i VoIP na terenie całego kraju oraz samodzielne wykonywanie czynności administracyjnych i ...

 • Komenda Główna Policji w WarszawieKomendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalistaKomenda Główna Policji ul. Puławska 148/15002-624 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:projektowanie zmian i uczestniczenie w wyznaczaniu kierunków rozwoju systemów IT, spójnych z przyjętą w Policji strategią rozwoju IT,wykonywanie prac programistycznych ...

 • Komenda Główna Policji w WarszawieKomendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaKomenda Główna Policji ul. Puławska 148/15002-624 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:koordynowanie bieżącego funkcjonowania Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej Policji oraz realizowanie procedur awaryjnych,koordynowanie współpracy ze ...

 • Komenda Główna Policji w WarszawieKomendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalistaKomenda Główna Policji ul. Puławska 148/15002-624 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:koordynowanie i realizowanie zadań związanych z rozwojem i administrowaniem Ogólnokrajowym Cyfrowym Systemem Łączności Radiowej Policji (OCSŁR-P), w tym prowadzenie planowanych ...

 • Komenda Główna Policji w WarszawieKomendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaKomenda Główna Policji ul. Puławska 148/15002-624 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:administrowanie komponentami usług systemowych systemów międzynarodowych, w tym serwerami pocztowymi, serwerami WWW, serwerami DMZ, DNS itd. utrzymywanymi w wydziale (w tym monitorowanie ...

 • Komenda Wojewódzka Policji z/s w RadomiuKomendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektorKomenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiuul. 11-ego Listopada 37/59, 26-600 RadomZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Zarządzanie i weryfikacja użytkowników sytemu KSIP pod względem zgodności danych osobowych i zgodności jednostki pracy z danymi zawartymi w ...

 • Komenda Główna Policji w WarszawieKomendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaKomenda Główna Policjiul. Puławska 148/15002-624 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:uczestnictwo we wdrożeniach i implementacji infrastruktury, urządzeń i systemów radiokomunikacyjnych,uczestnictwo w bieżących pomiarach parametrów i konfigurowaniu ...

 • Komenda Główna Policji w WarszawieKomendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalistaKomenda Główna Policji ul. Puławska 148/15002-624 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przygotowywanie i wdrażanie projektów dotyczących rozwiązań radiokomunikacyjnych zgodnie z właściwością merytoryczną biura,koordynowanie prac związanych z gospodarowaniem ...

 • Komenda Główna Policji w WarszawieKomendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:podreferendarzKomenda Główna Policji ul. Puławska 148/15002-624 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:koordynowanie (prowadzenie uzgodnień z przedstawicielami firmy i pracownikami WUSIM) umów utrzymaniowych realizowanych na potrzeby utrzymania systemów będących we właściwości ...

 • Komenda Główna Policji w WarszawieKomendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalistaKomenda Główna Policji ul. Puławska 148/15002-624 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:koordynowanie projektowania, modernizowanie i rozwijanie architektury sieciowo-serwerowej w oparciu o protokoły TCP/IP,implementowanie i monitorowanie wdrażania mechanizmów ...

 • Komenda Wojewódzka Policji z/s w RadomiuKomendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy inspektorKOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIUul. 11 – go Listopada 37/59, 26-600 RadomZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Administrowanie, konfigurowanie Mobilnych Terminali Przewoźnych oraz Mobilnych Terminali Noszonych (MTP/MTN).Administrowanie systemami w ...

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy w miejscowości "Mazowieckie" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry