Skorzystaj z wyszukiwarki
Myślałeś o innych ofertach pracy? Skorzystaj z wyszukiwarki. OK, zrozumiałem.

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy w miejscowości "Mazowieckie" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail

Filtry wyszukiwaniaFiltruj wyniki

3841 ofert pracy lokalizacja: Mazowieckie

Sortuj według:
 • Izba Administracji Skarbowej w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referentIzba Administracji Skarbowej w Warszawieul. A.Felińskiego 2B01-513 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Pozyskiwanie i gromadzenie informacji o podatnikach oraz prowadzenie analizy tych informacji w celu odpowiedniego wytypowania podmiotów do kontroli.Przeprowadzanie czynności ...

 • Izba Administracji Skarbowej w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy referentIzba Administracji Skarbowej w Warszawieul. A.Felińskiego 2B01-513 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie wymiaru podatków objętych właściwością Urzędu w celu ustalenia bądź określenia prawidłowej wysokości zobowiązań podatkowych ...

 • Okręgowy Urząd Górniczy w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor zakładów górniczychOkręgowy Urząd Górniczy w Warszawieul. Wilcza 4600-679 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Przeprowadza kontrole, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w tym dokonuje analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki oraz ...

 • Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalistaWarszawa ul. Nowy Świat 6/12Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:świadczenie pomocy prawnej w zakresie gospodarowania wodami, w tym: opracowywanie/opiniowanie wzorów umów, porozumień, dokumentów, przygotowywanie projektów opinii/wyjaśnień ...

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i AutostradOddział w Warszawieul. Mińska 2503-808 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie spraw dotyczących realizacji zadań mostowych w zakresie bieżącego utrzymania drogowych obiektów inżynierskich, w tym ...

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektorGDDKiA Oddział w Warszawieul. Mińska 2503-808 Warszawa Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzenie spraw z zakresu: nadzoru uczestników przygotowania i realizacji inwestycji, harmonogramu rzeczowego i finansowego, postępu prac oraz prowadzenie kontroli i ...

 • Izba Administracji Skarbowej w WarszawieDyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referentIzba Administracji Skarbowej w Warszawieul. Felińskiego 2 B01-513 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:wspieranie podatników i innych podmiotów w celu prawidłowego wypełniania przez nich zobowiązań,wprowadzanie oraz przetwarzanie danych z deklaracji oraz innych informacji ...

 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:realizowanie zadań z zakresu współpracy dwustronnej z poszczególnymi krajami oraz współpracy wielostronnej, w tym w zakresie nawiązywania nowych kontaktów Ministerstwa w stosunkach ...

 • Urząd Lotnictwa Cywilnego w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalistaUrząd Lotnictwa Cywilnegoul. Marcina Flisa 202-247 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Analizowanie dokumentów złożonych przez wnioskodawcę oraz orzekanie o zdatności do lotu statków powietrznych lotnictwa ogólnego w szczególności w celu wydania, odnowienia ważności ...

 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przygotowywanie informacji o charakterze analityczno-diagnostycznym na temat sytuacji, rozwiązań ustawowych oraz dobrych praktyk podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych ...

 • Urząd Komunikacji Elektronicznej w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:specjalista01-211 Warszawa, ul. Giełdowa 7/9Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:zarządzanie obiegiem korespondencji wpływającej i wychodzącej oraz obsługiwanie rozmów telefonicznych w ramach obsługiwanej komórki organizacyjnej UKE;udzielanie wsparcia administracyjnego i ...

 • Urząd Zamówień Publicznych w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:referent prawnyul. Postępu 17A, 02-676 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przygotowywanie projektów wystąpień do zamawiających z żądaniem udostępnienia dokumentów oraz wyjaśnień w sprawach dot. zamówień współfinansowanych ze środków UE w ramach Perspektywy 2007-2013 i Perspektywy ...

 • Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalistaUrząd Patentowy Rzeczypospolitej PolskiejAl. Niepodległości 188/19200-950 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Zarządzanie środowiskiem serwerów wirtualnych: nadzorowanie pracy systemów, monitorowanie poprawności działania serwerów, aktualizacja ...

 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaMINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 15/17 00-071 WARSZAWAZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Przeprowadzanie kontroli resortowych, w celu przedstawienia oceny działalności dokonanej na podstawie ustalonego stanu ...

 • Urząd Regulacji Energetyki w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:główny specjalistaUrząd Regulacji Energetyki w WarszawieAleje Jerozolimskie 18102-222 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:­koordynowanie i bezpośrednie przygotowywanie projektów opinii prawnych, wyjaśnień, informacji dotyczących stosowania i interpretacji prawa,­uczestniczenie w ...

 • Komenda Stołeczna Policji w WarszawieKomendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaul. Nowolipie 2, 00-150 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:uczestniczenie w opracowaniu programu inwestycji przedsięwzięcia wraz z koncepcją funkcjonalno-użytkową, ustaleniem wartości kosztowej inwestycji na podstawie uzgodnień z właściwą komórką ...

 • Główny Urząd Statystyczny w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy specjalistaGłówny Urząd StatystycznyAleja Niepodległości 20800-925 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Koordynowanie opracowania planu działalności edukacyjnej oraz jego realizacji a także przygotowanie sprawozdania z wykonania planu w celu podniesienia efektywności ...

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:inspektor wojewódzkiMazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/5, 00-950 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Planowanie, opracowywanie dokumentacji i przeprowadzanie kontroli w jednostkach wykonujących zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych ...

Czy chcesz otrzymywać podobne oferty pracy w miejscowości "Mazowieckie" na email?

Utwórz powiadomienie e-mail
do góry