Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor Wydział Kontroli

00-102 Warszawa ul. Marszałkowska 115

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych, w tym kontroli klasyfikacji tusz wołowych i wieprzowych w systemie EUROP
 • opracowywanie materiałów pokontrolnych
 • przeprowadzanie oceny i wydawanie świadectw w zakresie jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych
 • wprowadzanie danych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego


Warunki pracy

- wyjazdy w teren celem przeprowadzania kontroli - praca z komputerem - obiekt nie będący własnością WIJHARS nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie o profilu rolno-spożywczym

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Czynne prawo jazdy kat. B
 • Znajomość obsługi komputera - pakietu Office
 • Znajomość ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z kontrolą i/lub produkcją i/lub obrotem towarów spożywczych i rolnych lub w administracji publicznej.
 • Doświadczenie w pracy w zakładach produkcyjnych w tym zakładach mięsnych
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Umiejętność analizy i interpretacji przepisów prawnych.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadanym prawie jazdy kat. B
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzajacych doświadczenie w pracy w zakładach produkcyjnych w tym zakładach mięsnych

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-04-09
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Dokumenty można składać na adres listownie:
  ul. Marszałkowska 115
  00-102 Warszawa
  ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa
  lub adres email:
  wi_warszawa@ijhars.gov.pl

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  25/03/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi