Opis stanowiska pracy


Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego - samoloty ( inspektor audytor) w Inspektoracie Operacyjnym Transportu Lotniczego, Departament Operacyjno - Lotniczy

02-247 Warszawa Marcina Flisa 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uczestniczy w procesach certyfikacyjnych podmiotów gospodarczych, ubiegających się o wydanie certyfikatu AOC, w celu zbadania czy podmiot spełnia wymagania krajowe i międzynarodowe uprawniające do trwałego i bezpiecznego wykonywania operacji lotniczych w zakresie koncesjonowanego przewozu pasażerów, bagażu, towarów lub poczty, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru operacyjnego, masy i wyważania, osiągów, kontroli zaplecza placówek operatora (STA) oraz systemu zarządzania przewoźnika, w tym systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS)
 • Przewodniczy zespołom audytowym w ramach ciągłego nadzoru nad przydzielonymi koncesjonowanymi posiadaczami certyfikatu AOC użytkującymi samoloty, w celu monitorowania zdolności do prowadzenia operacji lotniczych w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami oraz przyjętymi standardami
 • Uczestniczy w przygotowaniu i opiniowaniu projektów aktów prawnych dotyczących operacji przewozu lotniczego, a także opinii specjalistycznych
 • Wykonuje inspekcje na pokładach samolotów i w urządzeniach symulatorowych typu FSTD (A), w celu oceny poprawności wykonywanych operacji lotniczych
 • Wykonuje kontrole doraźne podmiotów gospodarczych, w celu zbadania sytuacji nagłego zagrożenia bezpieczeństwa lotniczego
 • Bierze udział w aktualizacji obowiązujących dokumentów oraz procedur zawartych w Podręczniku Nadzoru Operacyjnego (PNO) w celu dostosowania zapisów do obowiązujących standardów w aspekcie ich funkcjonalności
 • Analizuje dokumentację operacyjną koncesjonowanych posiadaczy AOC zgromadzoną w Inspektoracie, ocenia merytorycznie wnioski składane przez przewoźników lotniczych wykonujących operacje przy użyciu samolotów w obszarach wybranych operacji specjalnych np. RVSM, PBN, AWO oraz zgód, zezwoleń i zatwierdzeń
 • Przygotowuje opinie i odpowiedzi na pisma interesantów ULC i innych departamentów zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu


Warunki pracy


 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • nietypowe godziny pracy

 • obsługa klientów zewnętrznychMiejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:


Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (np. wjazd do budynku, windy, toalety).  
Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Kopie dokumentów dot. doświadczenia zawodowego muszą potwierdzać w pełni wymagany okres oraz obszar doświadczenia zawodowego. Deklaracja (oświadczenie) kandydata nie stanowi potwierdzenia doświadczenia zawodowego.

 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w przewozie lotniczym oraz min. 800 h nalotu jako pilot samolotowy
lub
w zakresie prowadzenia, przygotowywania lub nadzoru operacji lotniczych z wykorzystaniem samolotów
lub
w nadzorze lotniczym


pozostałe wymagania niezbędne:

 • Dobra znajomość ustawy Prawo Lotnicze i rozporządzeń do ustawy z zakresu operacji lotniczych, kontroli i certyfikacji
 • Dobra znajomość przepisów międzynarodowych dotyczących lotnictwa cywilnego z zakresu operacji lotniczych
 • Znajomość KPA
 • Znajomość ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
 • Dobra znajomość pakietu MS Office;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (A2)
 • Prawo jazdy kat. B
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, orientacja na klienta/interesanta, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Licencja pilota zawodowego CPL (A) (aktualna lub wygasła) lub licencja dyspozytora lotniczego (aktualna lub wygasła) lub licencja mechanika lotniczego


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym lub oświadczenie w tym zakresie
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów dodatkowych zawartych w niniejszym ogłoszeniu

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-02-03
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  przesyłając lub składając komplet dokumentów w formie papierowej z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym "oferta pracy: LOL-1/3c-5/2023") na adres:

  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  Punkt Obsługi Klienta
  ul. Marcina Flisa 2
  02-247 Warszawa

  lub przesyłając skan dokumentów na e-mail: rekrutacja@ulc.gov.pl lub za pośrednictwem ePUAP z dopiskiem "oferta pracy: LOL-1/3c-5/2023" w tytule wiadomości.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  29/01/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi