Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 04/06/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista w Biurze Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

ul. Wspólna 2/4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługiwanie interesantów, udzielanie informacji
 • obsługiwanie korespondencji i dokumentacji
 • organizowanie spotkań i wydarzeń krajowych/międzynarodowych Pełnomocnika
 • prowadzenie terminarzy i kontaktów
 • zapewnianie zaopatrzenia w materiały biurowe i spożywcze
 • prowadzenie obsługi w zakresie obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych
 • prowadzenie spraw organizacyjnych Ministerstwa/ komórki organizacyjnej
 • przygotowywanie analiz zarządczo-organizacyjnych


Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
• proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4 025,57 zł brutto, ustalone wg mnożnika 2,1
• dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
• trzynaste wynagrodzenie, bogaty pakiet szkoleń, staże eksperckie, refundacje nauki języka i studiów podyplomowych
• pakiet socjalny: platforma Benefit, dofinansowanie wypoczynku, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, sala ćwiczeń w budynku Ministerstwa
• możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie, możliwość dofinansowania kart sportowych (FitProfit), ruchomy system czasu pracy: rozpoczęcie pracy w godz. 7.00-9.00

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
• obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe
• organizacja/prowadzenie spotkań/negocjacji/ustalanie warunków umów
• praca przy komputerze
opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa
https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/jak-do-nas-aplikowac-MIIR


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/praca-w-ministerstwie-miir
lub uzyskać pod nr tel. (22) 273 71 58

Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności/rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
Przed wysłaniem aplikacji prosimy o upewnienie się, że spełnienie wymagań formalnych jednoznacznie wynika z przesłanych dokumentów.
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w zakresie obsługi klienta lub sekretariatu

pozostałe wymagania niezbędne:

 • język angielski na poziomie B1
 • znajomość zadań i struktury MIiR, z uwzględnieniem zadań Biura Obsługi Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.
 • znajomość zasad obsługi klienta
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • umiejętność organizacji spotkań
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, w tym umiejętność sporządzania notatek i standardowych pism, rzetelność, myślenie analityczne
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:


   Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

  • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-21
   Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
   https://miir.hrsys.pl/praca/miir/BP-131

   Prezentacja firmy

   Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

   Informacje dodatkowe

   Ostatnia aktualizacja:
   06/09/2019
   Wymiar etatu:
   Pełny etat
   Rodzaj umowy:
   Na czas nieokreślony
   Liczba wakatów:
   1
   Min. doświadczenie:
   1 rok
   Min. wykształcenie:
   Wyższe licencjackie
   Branża / kategoria:
   Praca Administracja Publiczna
   do góry