Opis stanowiska pracy


Komenda Rejonowa Policji Warszawa II

Komendant Rejonowy Policji Warszawa II poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw obsługi sekretarsko - biurowej w Wydziale Prewencji

02-617 Warszawa ul.Malczewskiego 3/5/7

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi ewidencję pism wpływających i wypływających z Wydziału
 • odbiera oraz nadaje korespondencję, e-pocztę zwykłą i poleconą, spec pocztę, zapewnia terminową i prawidłową wymianę korespondencji, prowadzi ewidencję rejestrów obiegu korespondencji
 • przedkłada naczelnikowi wydziału i zastępcy naczelnika wydziału otrzymaną korespondencję i przekazuje ją zgodnie z dekretacją
 • uczestniczy w pracach komisji do brakowania dokumentów, których okres przechowywania w Wydziale minął, udziela pomocy pracownikom Wydziału w klasyfikowaniu spraw ostatecznie załatwionych, udostępnia upoważnionym podmiotom materiały i dokumenty
 • przyjmuje od pracowników i gromadzi sprawy ostatecznie załatwione, tworzy zbiory archiwalne i składa do archiwum zgodnie z JRWAP
 • obsługuje interesantów


Warunki pracy


 • praca w siedzibie urzędu,

 • kontakt telefoniczny i bezpośredni z klientami,

 • wysiłek fizyczny,

 • sztuczne i naturalne oświetlenie,

 • wymuszona pozycja ciała,

 • praca przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy,

 • brak podjazdów wewnątrz budynku

 • budynek ogólnie nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Zatrudnienie pracownika w KRP Warszawa II może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość pracy na komputerze i aplikacji komputerowych
 • samodzielna realizacja zadań
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • łatwość komunikacji
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzjącego
 • umiejętności interpersonalne na poziomie podstawowym
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. i później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracował/a, nie pełnił/a służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był/a współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy osób urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.,
  • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-03-04
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
  ul. Malczewskiego 3/5/7
  02 - 617 Warszawa

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  20/02/2024
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi