Opis stanowiska pracy


Komenda Rejonowa Policji Warszawa V

Komendant Rejonowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw obsługi kadrowej i prowadzenia akt osobowych Zespół Kadr i Szkolenia

01-887 Warszawa ul. Żeromskiego 7

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zakładanie i prowadzenie akt osobowych policjantów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, tj.: kompletowanie dokumentów związanych ze sprawami osobowymi oraz stosunkiem służby;
 • Dokonywanie wpisów w aktach osobowych dotyczących przebiegu służby w celu przechowywania dokumentacji wynikającej ze stosunku służbowego;
 • Przygotowywanie akt osobowych, rozkazów personalnych i innych dokumentów kadrowych celem zarchiwizowania i przekazania do archiwum;
 • Realizowanie czynności związanych ze zmianami osobowymi policjantów i pracowników oraz zmianami kadrowymi policjantów i pracowników;
 • Aktualizacja systemu SWOP, tj.: wprowadzanie danych zgodnie z dokumentacją personalną;
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Komendy Rejonowej Policji Warszawa V.


Warunki pracy

Praca biurowa, w pomieszczeniu na 2 piętrze, bez windy. Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, przy oświetleniu mieszanym.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE"
 • Znajomość obowiązujących przepisów i procedur oraz umiejętność ich stosowania (prawo pracy, system ubezpieczeń społecznych, ustawa o Służbie Cywilnej, ustawa o Policji oraz przepisy wykonawcze do ustaw)
 • - umiejetność analizowania i wnioskowania, - radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, - organizacja pracy właśnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • - Umiejętność komunikacji i dobrej organizacji pracy własnej; - dobra znajomość obsługi programów komputerowych (pakiet Office)


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-04-13
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  ul. Żeromskiego 7, 01-887 Warszawa

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  30/03/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi