Opis stanowiska pracy


Okręgowy Urząd Miar w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw metrologii w Laboratorium Elektryczności i Czasu

00-139 Warszawa ul. Elektoralna 4/6

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wzorcuje przyrządy pomiarowe z zakresu pomiarów wielkości elektrycznych (przekładniki prądowe i napięciowe, amperomierze, wolromierze, multimetry cyfrowe, kalbratory, rezystory, mostki do pomiaru rezystancji, stanowiska do sprawdzania liczników energii elektrycznej),
 • wzorcuje przyrządy pomiarowe z zakresu pomiarów czasu i częstotliwości (stopery mechaniczne, elektroniczne, sterowane elektrycznie, testerytaksometrów, chronokomparatory cyfrowe, czętościomierze),
 • legalizuje przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego (mierniki laserowe i radarowe, prędkościomierze kontrolne),
 • prowadzi i rozlicza sprawy związane z czynnościami technicznymi i dokumentowaniem ich,
 • sporządza dokumentację z przeprowadzonych badań,
 • obsługuje klienta.


Warunki pracy

-wysiłek fizyczny,


-praca z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów pomiarowych,


-praca w terenie,


-zagrożenie korupcją,


-krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe,


-praca z urządzeniami elektrycznymi,


-budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, -warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: 22 581-95-14 Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefoniczne lub drogą e-mail o terminie rozmowy wstępnej. Brak powiadomienia telefonicznego jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem kandydata. Informacje o Urzędzie na stronie internetowej warszawa.gum.gov.plWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne (elektryczne, elektroniczne, elektrotechniczne, informatyczne)

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy Prawo o miarach i aktów wykonawczych do tej ustawy
 • znajomość ustawy o słuzbie cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi komputera - WORD, EXCELL
 • znajomość normy PN-EN17025
 • znajomość KPA
 • doświadczenie w pracy w administracjii publicznej
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość zagadnień związanych z wykonywaniem pomiarów-szkolenia metrologiczne


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-08-26
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Miar
  Elektoralna 4/6
  00-139 Warszawa
  Referat Kadr, Płac i Szkolenia

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  10/08/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi