Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 02/06/2020.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw prowadzenia spraw z zakresu I instancji nadzoru budowlanego Wydział Inspekcji i Kontroli

Warszawa, ul. Czereśniowa 98

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji przewidzianych przepisami ustawy prawo budowlane;
 • prowadzenie dokumentacji dot. akcji związanych m.in. z akcjami "Bezpieczne wakacje", "Bezpieczne ferie", kontrola placów zabaw, kontrolą obiektów wielkopowierchniowych;
 • przygotowywanie projektów pism w ramach prowadzonych w wydziale postępowań administracyjnych;
 • uczestnictwo w prowadzonych inspekcjach i kontrolach robót budowlanych i obiektów budowlanych.


Warunki pracy

Zadania wykonywane na tym stanowisku wiążą się z:
- pracą przy komputerze w wymiarze przekraczającym 4 godziny dziennie,
- analizą tekstu i rysunków technicznych zawierających bardzo drobną czcionkę i elementy;
- prowadzeniem rozmów (telefonicznie i osobiście) z interesantami,
- uczestniczeniem w inspekcjach i kontrolach budów na obszarze województwa mazowieckiego.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wynagrodzenie zasadnicze wg. mnożnika 1,76 w wysokości 3373,81 zł. brutto + dodatek stażowy

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje: tel 22/863 90 12 w. 114

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • obsługa komputera,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność formułowania pism.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów prawa budowlanego i kodeksu postępowania administracyjnego.
 • prawo jazdy kat. B


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-11
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  10/10/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry