Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 29/07/2021.

Opis stanowiska pracy


Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw ds. projektów, analiz i baz danych w Departamencie Informatyzacji

02-362 Warszawa ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Pozyskuje, analizuje i specyfikuje wymagania dla rozwiązań informatycznych,
 • Projektuje i wdraża rozwiązania informatyczne. Prowadzi powierzone projekty informatyczne,
 • Negocjuje umowy z wykonawcami, przygotowuje opisy przedmiotów zamówienia, bierze udział lub organizuje odbiory przedmiotów zamówienia oraz wykonuje inne obowiązki wynikające z realizacji zamówień publicznych,
 • Współpracuje z instytucjami zewnętrznymi w zakresie działania i rozwoju środowiska systemu GIOŚ,
 • Wspiera wykonanie zadań związanych z równoważeniem portfela projektów i inicjatyw z częścią informatyczną.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-     praca przy komputerzeMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-     budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości;Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Dokumenty można składać:


- w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ


- w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń


Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.


 Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub e-mailem.


Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.


Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.


UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 369-22-21, 22 369-25-44.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe w obszarze informatycznym lub elektronicznym lub telekomunikacyjnym,

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
w zakresie wdrażania rozwiązań teleinformatycznych, (analiza wymagań, zarządzanie ryzykiem, kierowanie projektami telekomunikacyjnymi i informatycznymi),

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Bardzo dobra znajomość tematyki budowy rozwiązań informatycznych,
 • Bardzo dobra znajomość tematyki związanej z telekomunikacją,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w prowadzeniu projektów informatycznych
 • doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań informatycznych
 • doświadczenie w zakresie obsługi finansowej projektów (budżetowanie, realizacja, rozliczanie).
 • przeszkolenie z zarządzania projektami,
 • przeszkolenie z zakresie zarządzania zasobami ludzkimi
 • znajomość języka angielskiego na poziomie A2.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie.
 • kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w wymaganym zakresie

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-06-18
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 3
  02-362 Warszawa
  z dopiskiem: „64/DINF/2021”
  lub na adres mailowy rekrutacje@gios.gov.pl
  z dopiskiem: „64/DINF/2021”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  03/06/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry