Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw zamówień publicznych w Wydziale Zaopatrzenia i Rozliczeń Projektów w Biurze Administracyjnym

00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowuje i prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o równowartości nie przekraczającej 130 tys. zł, w tym współfinansowane przez Unię Europejską w ramach PT POWER, PT POIŚ, PT REACT-UE POIŚ, PT REACT-UE POWER oraz środków krajowych.
 • Szacuje wartość zamówienia i przygotowuje szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia dla zamówień przekraczających równowartość 130 tys. zł, finansowanych ze środków krajowych oraz współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach PT POWER, PT POIŚ, PT REACT-UE POIŚ, PT REACT-UE POWER.
 • Obsługuje platformę zakupową Ministerstwa Zdrowia i bazę konkurencyjności w zakresie prowadzenia postępowań o równowartości nie przekraczającej 130 tys. zł, finansowanych ze środków krajowych oraz współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach PT POWER, PT POIŚ, PT REACT-UE POIŚ, PT REACT-UE POWER.
 • Opracowuje opisy przedmiotów zamówienia, przygotowuje zapytania ofertowe i inne dokumenty niezbędne do udzielania zamówień publicznych wynikających z zakresu działania Wydziału, w tym sprawdza i opisuje faktury i rachunki.
 • Uczestniczy w sporządzaniu planów zamówień publicznych, w celu efektywnego, gospodarnego i racjonalnego wykorzystania środków publicznych.


Warunki pracy


 • Biuro Administracyjne mieści się Warszawie przy ul. Miodowej 15; winda znajduje się w budynku „B”; budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku „B” i „C” jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych;

 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; zagrożenie korupcją; praca pod presją czasu



Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail. Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie
internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.gov.pl; Ministerstwo Zdrowia/ Praca, wolontariat, praktyki i staże/ Praca i
praktyki/ Materiały.


 



Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze zamówień publicznych po stronie zamawiającego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • wiedza z zakresu zamówień publicznych,
 • komunikacja
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • wiedza w przedmiocie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020
 • znajomość arkusza kalkulacyjnego MS Excel na poziomie co najmniej średniozaawansowanym
 • przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym w mowie i piśmie


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość arkusza kalkulacyjnego MS Excel na poziomie co najmniej średniozaawansowanym
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-03-27
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Zdrowia, Biuro Administracyjne, ul. Miodowa 15, 00 – 952 Warszawa z dopiskiem:
  „starszy specjalista w Wydziale Zaopatrzenia i Rozliczeń Projektów w Biurze Administracyjnym – 1 etat – poz. 1680”.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  16/03/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi