Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw zabezpieczenia technicznego obiektów w Wydziale Obsługi w Biurze Administracyjnym

00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi sprawy dotyczące zarządzania nieruchomościami, prowadzi książki obiektów budowlanych, gromadzi i ewidencjonuje dokumentację techniczną i projektową, zapewnia przeprowadzanie okresowych kontroli i przeglądów technicznych budynków Ministerstwa oraz kontroli sprawności technicznej instalacji i wyposażenia budynków Ministerstwa.
 • Planuje i realizuje inwestycje i remonty, uczestniczy w realizacji spraw związanych z robotami budowlanymi, usługami i dostawami; przeprowadza i uczestniczy w odbiorach robót wykonywanych przez podmioty zewnętrzne.
 • Prowadzi sprawy dotyczące najmu lub użyczania powierzchni biurowej, magazynowej, użytkowej i mieszkalnej oraz dokonuje rozliczeń powierzchni budynków Ministerstwa i rozliczeń kosztów utrzymania powierzchni i wyposażenia.
 • Nalicza wysokości opłat, wypełnia deklaracje i prowadzi dokumentację związaną z podatkiem od nieruchomości.
 • Prowadzi sprawy dotyczące zakwaterowania Ministra Zdrowia, Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu.
 • Opracowuje roczne sprawozdanie z realizacji krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej.
 • Koordynuje sprawy związane z konserwacją oraz utrzymaniem standardu pomieszczeń i wyposażenia technicznego.
 • Przygotowuje wnioski, opracowuje opisy przedmiotu zamówienia i innej dokumentacji niezbędnej do udzielania zamówień publicznych wynikających z zakresu działania.


Warunki pracy


 • Biuro Administracyjne mieści się Warszawie przy ul. Miodowej 15; winda znajduje się w budynku „B”; budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku „B” i „C” jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych;

 • zagrożenie korupcją, praca pod presją czasu, praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennieInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail. Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie
internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.gov.pl; Ministerstwo Zdrowia/ Praca, wolontariat, praktyki i staże/ Praca i
praktyki/ Materiały.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w zarządzaniu nieruchomościami

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz kodeksu cywilnego,
 • Znajomość zagadnień gospodarowania nieruchomościami,
 • Znajomość zagadnień prawa budowlanego,
 • Umiejętności analityczne
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Umiejętność pracy w zespole


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-02-06
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Zdrowia, Biuro Administracyjne, ul. Miodowa 15, 00 – 952 Warszawa z dopiskiem:
  „starszy specjalista w Wydziale Obsługi w Biurze Administracyjnym – 1 etat – poz. 1582”.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  27/01/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi