Opis stanowiska pracy


Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista w Wydziale Funduszy Europejskich

00-463 Warszawa Podchorążych 38

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapewnia obsługę administracyjną zespołu ds. przygotowania i realizacji projektów w celu sporządzania notatek nt. stanu realizacji zadań nałożonych na zespół decyzją Komendanta Głównego PSP i realizacji wniosków. Proponuje inicjatywy mające na celu usprawnienie pracy zespołu i zapewnienie ciągłości jego pracy
 • monitoruje potencjalne źródła realizacji projektów z zakresu funduszy europejskich w celu zapewnienia kierownictwu, innym komórkom organizacyjnym KG PSP oraz ministerstwom informacji nt. możliwości realizacji przez PSP projektów z funduszy europejskich
 • sporządza bieżące i okresowe analizy, plany, informacje, rekomendacje i sprawozdania z zakresu funkcjonowania Wydziału Funduszy Europejskich w celu zapewnienia pracownikom możliwości podnoszenia kwalifikacji, monitorowania stopnia wykorzystania środków w ramach krajowych delegacji służbowych, prowadzenia rejestru faktur dla kontraktów zawieranych bez stosowania ustawy PZP
 • bierze udział w organizowaniu złożonych (do kilkudziesięciu osób) przedsięwzięć (konferencji, szkoleń, warsztatów), przygotowania mają charakter zarówno organizacyjny (zapewnienie i przygotowanie sal konferencyjnych, organizacja noclegów, posiłków, programu kulturalnego), jak i merytoryczny (dobór wykładowców, przygotowanie zaproszeń, agendy, przemówień, dokumentów roboczych i prezentacji)
 • przygotowuje dla kierownictwa KG PSP oraz Biura Finansów prezentacje i instrukcje nt. stopnia wykorzystania przez PSP środków z funduszy europejskich


Warunki pracy

Komenda Główna PSP przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie na terenie kompleksu administracyjno-koszarowego, teren chroniony. Urząd usytuowany w dwóch budynkach. Jeden z nich dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, drugi zawiera bariery architektoniczne: brak podjazdu, ruchomej platformy do transportu wózka, windy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Proponowana praca w budynku administracyjno-biurowym na parterze w przystosowanym obiekcie. Stanowiska pracy wyposażone w sprzęt komputerowy i telefony. Praca administracyjno-biurowa w systemie codziennym, powyżej 4 godzin dziennie przy komputerze.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

List motywacyjny i CV muszą być opatrzone bieżącą datą i własnoręcznym podpisem kandydata.


Na kopercie i liście motywacyjnym proszę dopisać: BF VI – starszy specjalista.


Proponowane wynagrodzenie (mnożnik kwoty bazowej 2,5): 5 079,90 zł brutto + dodatek za wysługę.


W ramach wykonywania dodatkowych zadań służbowych wykraczających poza zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku, tj. za pracę na rzecz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich, przewidziany jest dodatek zadaniowy w max. wysokości do 1 447,33 zł brutto. Przyznanie dodatku zadaniowego nie jest obligatoryjne, a jego wysokość uzależniona jest od liczby godzin przepracowanych na rzecz projektów.


Wyniki poszczególnych etapów niniejszego naboru będą dostępne na stronie Komendy Głównej PSP w zakładce „Wyniki naborów” pod linkiem: https://www.gov.pl/web/kgpsp/praca-nabory.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w administracji

pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętności redakcyjne
 • biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office lub równoważnego
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • kompetencje miękkie (komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia, syntezy)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • umiejętność pracy w zespole
 • doświadczenie w redagowaniu notatek, sprawozdań, raportów


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-02-21
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Prosimy przesłać na adres:
  Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
  Biuro Kadr
  ul. Podchorążych 38
  00-463 Warszawa
  lub składać osobiście:
  w siedzibie Urzędu przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie,
  w Kancelarii Ogólnej, w godzinach pracy: 8.15 do 16.15.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  29/01/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi