Opis stanowiska pracy


Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw finansowania zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w Biurze Zdrowia i Ochrony Zwierząt

00-930 Warszawa ul. Wspólna 30

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Samodzielnie opracowuje, analizuje i opiniuje raporty finansowe, a także koordynuje opracowywanie tych raportów dla chorób objętych współfinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, w tym kosztów kwalifikujących się do współfinansowania ponoszonych przez Inspekcję Weterynaryjną na zwalczanie lub monitorowanie chorób zakaźnych zwierząt.
 • Weryfikuje i uzgadnia z Komisją Europejską wysokość kwot współfinansowania przyznanych na realizację programów zwalczania lub monitorowania chorób zakaźnych zwierząt.
 • Samodzielnie opracowuje i opiniuje wytyczne dla służb finansowych Inspekcji Weterynaryjnej w celu ujednolicenia interpretacji wymagań finansowych związanych ze współfinansowaniem programów zwalczania lub monitorowania chorób zakaźnych zwierząt oraz, jeśli to konieczne, uzgadnia te wytyczne z Komisją Europejską.
 • Opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących wydatków w dziedzinie weterynarii w zakresie kompetencji Biura.
 • Samodzielnie zbiera i analizuje dane liczbowe i finansowe w zakresie środków finansowych przeznaczonych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym na programy zwalczania lub monitorowania chorób zakaźnych zwierząt.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera oraz urządzeń techniki biurowej (kserokopiarka, skaner, niszczarka). Praca wykonywana w pozycji przemiennej na terenie Głównego Inspektoratu Weterynarii lub na zewnątrz (delegacje). Miejsce i otoczenie organizacyjno–techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na IV lub V piętrze w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ul. Wspólnej 30. Ze względu na konstrukcję budynku – okna w pomieszczeniach biurowych na V piętrze zamontowane są w połaciach dachowych. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez: zapewnienie odpowiedniej szerokości drzwi i ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, dostosowanie toalet. Platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru oraz przy wejściu do budynku od ul. Żurawiej. Budynek może stwarzać problemy komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Wzór oświadczeń i klauzula informacyjna dla kandydata do pobrania ze strony BIP Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem https://bip.wetgiw.gov.pl/informacja-o-wymaganych-dokumentach-i-oswiadczeniach.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Kompetencje: kreatywność, samodzielność, inicjatywa, rzetelność, komunikatywność, terminowość.
 • Umiejętności: bardzo dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy w zespole, umiejętności redakcyjne, pracy pod presją czasu, umiejętności analityczne, umiejętność obsługi programu Excel.
 • Wiedza: znajomość przepisów w zakresie finansów publicznych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-10-14
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Weterynarii
  ul. Wspólna 30
  00-930 Warszawa

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  04/10/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi