Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 18/01/2021.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw wydarzeń w społeczności Cyfrowej Piaskownicy Administracji (CPA) w Zespole ds. Rozwoju Oprogramowania Departamentu Rozwoju Usług

Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Organizacja i koordynacja cyklicznych wydarzeń w społeczności Cyfrowej Piaskownicy Administracji w projekcie „Cyfrowa Piaskownica Administracji”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w szczególności planowanie działań z uczestnikami w ramach Wydarzeń oraz przygotowywanie raportów podsumowujących prowadzone wydarzenia (we współpracy z bezpośrednim przełożonym i pozostałymi departamentami), w tym nt. strategicznych działań Ministerstwa.
 • Promowanie wydarzeń w społeczności CPA w szczególności za pośrednictwem zamkniętych grup w mediach społecznościowych poświęconych CPA oraz na Portalu Współpracy, ale także poprzez uczestnictwo w konferencjach i wydarzeniach promocyjnych związanych z tematyką projektu CPA.
 • Prowadzenie komunikacji z uczestnikami wydarzeń i osobami zainteresowanymi uczestnictwem drogą telefoniczną, mailową, za pośrednictwem mediów społecznościowych, organizowanie spotkań, przygotowywanie komunikatów na temat wydarzeń z zakresu projektu CPA.
 • Wsparcie w codziennych zadaniach Starszego Specjalisty ds. Budowy Społeczności Cyfrowej Piaskownicy Administracji, w tym przygotowywanie informacji do publikacji na stronie internetowej, w tym w zakresie projektu CPA.


Warunki pracy

Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).
Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).
Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin.
Elastyczny czas pracy.

Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zwarte w niniejszym ogłoszeniu.

Zatrudnienie może zostać zawarte na czas związany z realizacją projektu.

Co oferujemy naszym pracownikom?

• możliwość uczestniczenia w projektach niedostępnych w sektorze prywatnym;
• rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie;
• atrakcyjne szkolenia;
• rewelacyjną lokalizację w centrum Warszawy z doskonałymi połączeniami komunikacyjnymi;
• stabilne zatrudnienie;
• dodatkowe wynagrodzenie tzw. „trzynastka” oraz dodatek za wysługę lat (od 5 do 20% wynagrodzenia);
• ruchomy czas pracy: rozpoczynanie pracy w godz. 7:00-9:00;
• możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie oraz opieki medycznej;
• dofinansowania do wypoczynku, wyjść do kina, teatru, zajęć sportowych;
• HydePark – fantastyczną wspólną przestrzeń, której wykorzystanie zależy głównie od kreatywności pomysłodawcy;
• Salę do ćwiczeń – miejsce na terenie MC, gdzie można korzystać z dedykowanej siłowni oraz zajęć relaksacyjnych;
• Pokój Rodzica z Dzieckiem w sytuacjach potrzeby zapewnienia dziecku opieki.
• oświetlony i monitorowany parking rowerowy;
• dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze;
• jadalnia – komfortowe pomieszczenie do przygotowywania i spożywania posiłków przez pracowników.

Dokumenty aplikacyjne można składać również poprzez ePUAP (elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej): Sprawy ogólne>Pisma do urzędu>Pismo ogólne do podmiotu publicznego.

Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu oferty do MC/nadania w ePUAP/osobistego dostarczenia do urzędu) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://nabory.kprm.gov.pl, http://mc.bip.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 245 57 63.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu dziennikarstwa lub socjologii lub nauk o mediach i komunikacji społecznej lub nauk społecznych lub politycznych

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość sposobu działania mediów społecznościowych
 • Znajomość mechanizmów budowania zasięgu
 • Doskonała umiejętność pisania i tworzenia interesujących tekstów
 • Umiejętność tworzenia prezentacji
 • Znajomość zasad języka polskiego (w mowie i piśmie)
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Zorientowanie na osiągnięcie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze komunikacji/PR/mediów, w tym mediów społecznościowych
 • Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu i administrowaniu profili w mediach społecznościowych
 • Znajomość technik i narzędzi z zakresu PR


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-05
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Pod adresem:
  Ministerstwo Cyfryzacji
  ul. Królewska 27
  00-060 Warszawa

  z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym:
  „Starszy specjalista/MC/DRU/ZRO”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  28/06/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry