Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/09/2020.

Opis stanowiska pracy


Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Mokotów

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy referent Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ WARSZAWA-MOKOTÓW
UL. WINNICKA 1
02-095 WARSZAWA

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie i aktualizacja ewidencji wojskowej w obszarze kompetencyjnym
 • Prowadzenie i aktualizacja bazy danych osobowych w formie elektronicznej SI SPIRALA-ZINT
 • Przyjmowanie wniosków od żołnierzy rezerwy o powołanie do odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie ochotniczym
 • Obsługa korespondencji dotyczącej obszaru kompetencyjnego
 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i materialno-technicznych w odpowiedzi na wnioski składane do WKU
 • Wydawanie osobom podlegającym obowiązkowi służby wojskowej skierowań do komisji lekarskich w celu ustalenia ich kategorii zdrowia
 • Wystawianie i wydawanie duplikatów wojskowych dokumentów osobistych
 • Wystawianie i wydawanie zaświadczeń o przebiegu służby wojskowej
 • Przekazywanie do archiwum ewidencji wojskowej żołnierzy rezerwy
 • Obsługa interesantów w sprawach spełniania powszechnego obowiązku obrony
 • Sporządzanie w systemie miesięcznym danych do aktualizacji elektronicznej bazy danych
 • Przygotowywanie danych statystycznych dotyczących wielkości zasobów osobowych będących na ewidencji WKU Warszawa-Mokotów w obszarze kompetencyjnym
 • Aktualizacja bazy danych o zasobach rezerw osobowych na terenie administrowanym


Warunki pracy

Praca wymagająca użytkowania sprzętu komputerowego (powyżej 4 godzin dziennie) oraz sprzętu biurowego (druka, niszczarka, xero itd.);
Nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy;
Pomieszczenie znajduje się na II piętrze - brak widy;
Toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty przesłane lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna składa się z testu wiedzy oraz rozmowy indywidualnej z kandydatem. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku naboru.
W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z referentem prawno-administracyjnym pod numerem: 261-824-054



Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Obsługa komputera i urządzeń biurowych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne" lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne" zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742 j.t.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów związanych z administracją wojskową
 • Znajomość programu SI SPIRALA-ZINT
 • Umiejętność pracy w zespole oraz w warunkach stresu


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne" lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne" zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742 j.t.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-10
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  WKU Warszawa-Mokotów
  ul. Winnicka 1
  02-095 Warszawa

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  06/08/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry