Opis stanowiska pracy


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw obsługi sekretarskiej Departament Strategii i Studiów

00-874 Warszawa ul. Wronia 53

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zapewnia sprawne funkcjonowanie sekretariatu Departamentu, w tym: prowadzi obsługę EZD, przyjmuje i rejestruje korespondencję wpływającą do sekretariatu Departamentu oraz rozdziela zadekretowaną korespondencję
 • Zapewnia prawidłowe warunki pracy Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Departamentu, w tym przyjmuje i łączy rozmowy telefoniczne, kseruje i skanuje potrzebne materiały. Prowadzi kalendarz pracy Dyrektora i Zastępcy Dyrektora, w tym umawia i dokonuje zmian terminów lub odwołuje wcześniej zaplanowane spotkania
 • Wykonuje prace administracyjno-biurowe, w tym gromadzi, przygotowuje i przechowuje materiały dla Dyrekcji oraz zapewnia zaplecze administracyjno-gospodarczo w materiały biurowe
 • Uczestniczy w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej organizacji szkoleń, narad, konferencji i wyjazdów służbowych dla pracowników Departamentu Strategii i Studiów
 • Samodzielnie zbiera dane i wykonuje zestawienia z zakresu monitoringu zaangażowania pracowników Departamentu Strategii i Studiów w realizację zadań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020
 • Współuczestniczy w procesie gromadzenia danych statystycznych o sieci dróg publicznych we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


•        stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych,


•        podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,


•        większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,


•        praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,


•        praca pod presją czasu wymagająca szczególnej koncentracji i samodzielności.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


•        praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,


•        praca wymagająca przemieszczania się po budynku, utrudniona dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ze względu na samozamykające się drzwi.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w pracy na stanowisku asystenckim lub związanym z obsługą sekretariatu

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Wysoka kultura osobista
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość obsługi systemu EZD


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-04-03
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  u. Wronia 53
  00-874 Warszawa
  (z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym DSS1)

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  24/03/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi