Opis stanowiska pracy


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor w Departamencie Technologii Budowy Dróg, w Wydziale Gruntów, Geologii i Geotechniki

00-874 Warszawa ul. Wronia 53

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uczestniczy w sprawach związanych z oceną i rozwojem technologii robót ziemnych oraz specjalistycznych robót geotechnicznych, w szczególności poprzez udział w pracach związanych z aktualizacją istniejących i opracowaniem nowych wzorcowych WWiORB, opiniowaniem dokumentacji, wytycznych, specyfikacji i innych dokumentów (w tym wzorcowych dokumentów funkcjonujących w GDDKiA) w ramach działań związanych z programami rządowymi oraz normalizacją wymagań technicznych stosowanych przy budowie dróg
 • Uczestniczy w ocenie stosowanych przez Oddziały funkcjonujących oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez kontrolę stosowania wzorcowych WWiORB i zasad dokonywania zmian we wzorcowych WWiORB w ramach działań związanych z programami rządowymi oraz prowadzi prace związane z oceną przydatności nowych materiałów, wyrobów budowlanych i metod prowadzenia robót, a także gromadzi dane dotyczące zasobów i dostępności produkowanych materiałów pod kątem synchronizacji ze stosowanymi technologiami i praktykami wykonawców robót drogowych
 • Uczestniczy w tworzeniu i opiniowaniu wytycznych oraz instrukcji, uczestniczy w opiniowaniu przepisów techniczno-budowlanych, norm PN-EN i innych dokumentów (w tym wzorcowych dokumentów funkcjonujących w GDDKiA) dotyczących technologii robót ziemnych, technologii związanej z wydobyciem i przeróbką skał oraz technologii specjalistycznych robót geotechnicznych (w tym na obszarach występowania szkód górniczych)
 • Współpracuje z Wydziałami Technologii w Oddziałach GDDKiA, Departamentem Przygotowania i Realizacji Inwestycji i Departamentem Zarządzania Siecią Dróg w zakresie poprawy jakości robót drogowych
 • Uczestniczy w kreowaniu jednolitej polityki zapewnienia jakości w Laboratoriach GDDKiA


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
budynek wyposażony w windy,
praca przy użyciu urządzeń: komputera, drukarki, faksu, kserokopiarki, niszczarki
oświetlenie naturalne i sztuczne,
większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej,
praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • ogólna znajomość procesu przygotowania inwestycji
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet Office)
 • Kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B1)
 • Posiadanie wiedzy z zakresu technologii robót ziemnych i specjalistycznych robót geotechnicznych stosowanych przy budowie i remontach dróg
 • Posiadanie wiedzy specjalistycznej z zakresu procedur badawczych materiałów do budowy dróg oraz umiejętności analizy i interpretacji wyników badań zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-01-28
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i autostrad
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  Ul. Wronia 53
  00-874 Warszawa ( z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym – „st. inspektor – DTB WG 1)
  lub pocztą elektroniczną na adres centrala.rekrutacja@gddkia.gov.pl

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  18/01/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi