Opis stanowiska pracy


Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw systemów łączności przewodowej w Wydziale Teleinformatyki

00-150 Warszawa Ul. Nowolipie 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Monitoruje sprawność działania poprzez aplikacje nadzorujące wszystkie systemy łączności przewodowej i bezprzewodowej oraz przeprowadza kontrole stanu sieci telekomunikacyjnej,
 • Utrzymuje w sprawności wszystkie systemy łączności komutacyjnej poprzez monitorowanie poprawności ich działania oraz konfiguruje centrale i urządzenia telefoniczne,
 • Administruje bazami danych central i urządzeń telefonicznych poprzez nadzorowanie, wykrywanie i eliminowanie nieprawidłowości,
 • Monitoruje łączność przewodową oraz systemy rejestracji i zabezpieczeń na potrzeby jednostek i komórek organizacyjnych KSP ,
 • Realizuje czynności przewidziane w procederze alarmowania w przypadku ogłoszenia stanu podwyższonej gotowości - " alarmów",
 • Prowadzi edycję komputerowej książki telefonicznej i spisu abonentów oraz wykonuje bilingi połączeń telefonicznych dla wszystkich abonentów centrali,
 • Dokonuje konserwacji, napraw bieżących terminali abonenckich oraz prowadzi ich serwis,
 • Uczestniczy w modernizacji i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych w zakresie systemów łączności przewodowej.


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa ,
Praca przy monitorze ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
Praca przy oświetleniu mieszanym,
Praca zmianowa, 
Budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych,
Brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych,
Drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • UWAGA! LIST MOTYWACYJNY, ŻYCIORYS/CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE AKTUALNĄ DATĄ (korespondującą z datą złożenia dokumentów) ORAZ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE

 • Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci/kandydatki , którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji.

 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze według mnożnika 1,9076 kwoty bazowej (Wynagrodzenie zasadnicze członka korpusu służby cywilnej jest ustalane z zastosowaniem podanego mnożnika kwoty bazowej . Kwotę bazową określa ustawa budżetowa na dany rok). Dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracyWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w obsłudze systemów lub urządzeń teleinformatycznych


pozostałe wymagania niezbędne:

 • Wiedza w zakresie łączności przewodowej i telekomunikacji, elektroniki przemysłowej, naprawy i konserwacji urządzeń elektronicznych,
 • Znajomość: systemów telekomunikacyjnych związanych z łącznością przewodową; obsługi systemu operacyjnego MS Office; budowy stanowiska komputerowego,
 • Umiejętności: posługiwania się przyrządami pomiarowymi i serwisowymi, współpracy w zespole, organizowania pracy, kreatywność,
 • Świadectwo kwalifikacyjne E- uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku do 1KV
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość działania: - systemów telekomunikacyjnych; telefonicznych central cyfrowych (DGT, HICOM, PANASONIC0); sieci teleinformatycznych; systemów zabezpieczeń, elektroniki przemysłowej,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym,


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa Uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie kwalifikacji E- uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku do 1KV
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-01-25
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:

  Sekcja ds. Doboru
  Wydział Kadr
  Komenda Stołeczna Policji
  Aleja Solidarności 126, 01-195 Warszawa;
  bezpośrednio bądź za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy WTI-6/I/22

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  15/01/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi