Opis stanowiska pracy


Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor w Biurze Rolnictwa Ekologicznego i Produktów Regionalnych

00-807 Warszawa Al. Jerozolimskie 98

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizuje zadania związane z nadzorem nad jednostkami certyfikującymi w rolnictwie ekologicznym i kontrolujących produkty posiadające Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG), Chronioną Nazwę Pochodzenia (ChNP) i Gwarantowaną Tradycyjną Specjalność (GTS) w celu zagwarantowania odpowiedniej wiarygodności systemu kontroli, a także utrzymania i uzasadnienia zaufania konsumentów w stosunku do produktów oznakowanych jako ekologiczne oraz produktów posiadających zarejestrowane nazwy jako ChNP, ChOG, GTS.
 • Przygotowuje dokumentacje audytową, bierze udział w przeprowadzaniu audytów w celu ustalenia stanu faktycznego i oceny funkcjonowania jednostek certyfikujących.
 • Dokonuje analizy danych przekazywanych przez jednostki certyfikujące, sporządza opracowania, sprawozdania i raporty.
 • Prowadzi sprawy bieżące związane z systemem rolnictwa ekologicznego i systemem produktów ChNP, CHOG, GTS.
 • Prowadzi postępowania administracyjne wynikające z przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego oraz K.P.A.
 • Uczestniczy w naradach, konferencjach i grupach roboczych w celu reprezentowania GIJHARS.
 • Wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonego w zakresie kompetencji Biura.


Warunki pracy


 • Praca w biurze w siedzibie GIJHARS.

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie.

 • Praca w budynku częściowo dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (odpowiednia szerokość ciągówkomunikacyjnych, drzwi zaopatrzone w samozamykacze, w budynku jest winda i podjazd, winda niedostosowana dla osób niewidomych, na 8 piętrze jest toaleta dla osób poruszających się na wózkach).

 • Praca na 8 piętrze budynku.

 • Warunki pracy: wyjazdy służbowe, praca biurowa, reprezentacja urzędu, wystąpienia publiczne, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi.

 • Narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • CV, list motywacyjny i oświadczenia muszą być podpisane i opatrzone datą. 

 • Kandydaci mogą składać dokumenty w następujący sposób: w formie papierowej, osobiście lub pocztą pod adresem wskazanym w ogłoszeniu; w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres: sekretariat@ijhars.gov.pl

 • W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem ePUAP wiadomość musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym zweryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub zaufanym profilem. Załączniki w wiadomości wymagające własnoręcznego podpisu muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym zweryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w sektorze artykułów rolno-spożywczych lub w obszarze systemów jakości żywości (rolnictwo ekologiczne lub produkty poddające zarejestrowane nazwy jako ChNP, ChOG, GTS) lub w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych
 • umiejętność argumentowania
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • biegła znajomość obsługi komputera i Internetu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość systemu zarządzania jakością, opartego na wymaganiach normy ISO 9001:2015
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • znajomość funkcjonowania administracji publicznej
 • znajomość postępowania administracyjnego (kodeksu postępowania administracyjnego)


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-01-26
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
  Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  12/01/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi