Opis stanowiska pracy


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw systemów wspomagających zarządzanie obiektami inżynierskimi w Wydziale Mostów, Departament Technologii Budowy Dróg

00-874 Warszawa ul. Wronia 53

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Pełni wiodącą rolę w opracowywaniu podstaw merytorycznych oraz współpracuje przy opracowywaniu, wdrażaniu i modernizacji systemu wspomagającego zarządzanie drogowymi obiektami inżynierskimi
 • Pełni funkcję administratora merytorycznego systemu wspomagającego zarządzanie drogowymi obiektami inżynierskimi w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu
 • Samodzielnie analizuje dane dotyczące obiektów inżynierskich zawarte w bazie systemu, podając je merytorycznej weryfikacji oraz samodzielnie opracowuje w oparciu o te dane raporty niezbędne do zarządzania drogowymi obiektami inżynierskimi, w celu zapewnienia informacji o drogowych obiektach inżynierskich zarządzanych przez GDDKiA, niezbędnych w bieżącej pracy wydziału
 • Przygotowuje i prowadzi szkolenia/instruktaże dla pracowników GDDKiA związane z obsługą systemu wspomagającego zarządzenie drogowymi obiektami inżynierskimi i sposobem prowadzenia ewidencji drogowych obiektów inżynierskich
 • Monitoruje realizację zadań mostowych w celu przygotowania informacji do dokonania oceny stopnia realizacji planu przez Oddziały GDDKiA
 • Samodzielnie analizuje i przygotowuje opinię do projektów aktów prawnych, wewnętrznych procedur i wytycznych w celu weryfikacji tych projektów pod względem regulacji dot. drogowych obiektów inżynierskich i ich wpływu na realizowane zadania zarządcy obiektu
 • Samodzielnie opracowuje projekty odpowiedzi na pisma kierowane do wydziału w zakresie utrzymania, ochrony i zarządzania drogowymi obiektami inżynierskimi, w tym skargi i wnioski oraz wnioski o udostępnienie informacji publicznej w celu przekazania informacji pytającym w interesującym ich zakresie
 • Uczestniczy w grupach roboczych, zespołach zadaniowych, w celu uwzględnienia w efektach pracy tych ciał, stanowiska wydziału w zakresie kompetencji wydziału


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
-praca siedzibie urzędu,
-krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
-praca biurowa przy komputerze,
-budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych – windy, toalety, korytarze.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze projektowania lub budowy lub utrzymania lub zarządzania obiektami budowlanymi lub praca w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów dotyczących drogowych obiektów inżynierskich tj. m.in. ustawy Prawo budowlane, ustawy o drogach publicznych, przepisów techniczno–budowlanych dotyczących dróg publicznych i wzorców i standardów rekomendowanych przez Ministra Infrastruktury, rozporządzenia w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom
 • Umiejętność obsługi komputera w tym pakietu Office
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość systemów wspomagających zarządzanie obiektami budowlanymi
 • Umiejętności informatyczne, programistyczne


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-06-02
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Wydział Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego
  ul. Wronia 53 00-874 Warszawa
  (z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym DTB WM6)
  lub mailowo centrala.rekrutacja@gddkia.gov.pl

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  23/05/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi