Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw refundacyjno-analitycznych w Wydziale Refundacyjnym w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji

00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Analizuje i ocenia dokumentację dołączaną do wniosków refundacyjnych dotyczących innowacyjnych technologii lekowych oraz technologii istotnych klinicznie a także innych produktów pod kątem merytorycznym, w tym opracowuje karty oceny merytorycznej wniosków.
 • Opracowuje we współpracy z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz konsultantami w danej dziedzinie medycyny treści wskazań (w tym opisów programów lekowych) dla technologii lekowych istotnych klinicznie i innych produktów będących przedmiotem rozpatrywanych wniosków refundacyjnych.
 • Współpracuje w zakresie refundacji z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Narodowym Funduszem Zdrowia w celu pozyskiwania informacji dotyczących oceny farmakoekonomicznej oraz klinicznej (HTA i EBM) technologii lekowych i innych produktów będących przedmiotem rozpatrywanych wniosków refundacyjnych.
 • Przygotowuje projekty pism w sprawach dotyczących wykazów refundowanych produktów leczniczych i wyrobów medycznych w celu zapewnienia realizacji polityki państwa w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 • Monitoruje dane o refundacji produktów objętych refundacją, ich limitów oraz cen, w tym także analizuje rynek leków w celu realizacji zadań związanych z ustalaniem wykazów refundowanych produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
 • Realizuje zadania związane z opiniowaniem przez Radę Przejrzystości, Rzecznika Praw Pacjenta i konsultantów w dziedzinach medycyny wykazów innowacyjnych technologii lekowych oraz istotnych klinicznie technologii lekowych opracowanych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
 • Współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie warunków finansowania innowacyjnych terapii lekowych oraz terapii lekowych istotnych klinicznie i innych produktów m. in. w programach lekowych.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na zapytania, w tym pisma w zakresie wyjaśnień oraz opinii w sprawach dotyczących wykazów refundowanych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych oraz odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej.


Warunki pracy


 • Departament Polityki Lekowej i Farmacji  mieści się Warszawie przy ul. Długiej 38/40;  budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; przed budynkiem jest podjazd dla wózków inwalidzkich jedynie na parter;

 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;

 • praca wiąże się z permanentną obsługą klientów zewnętrznych;  krajowymi lub zagranicznymi służbowymi wyjazdami.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe medyczne, farmaceutyczne, biotechnologiczne, chemiczne, biologiczne lub pokrewne,

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w podmiocie związanym z wytwarzaniem lub prowadzeniem obrotu produktami leczniczymi, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia medycznego i wyrobami medycznymi lub administracji publicznej,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera, środowiska Windows oraz pakietu MS Office (Word, Excel),
 • komunikatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność zbierania, opracowywania, przetwarzania i analizowania różnorodnych informacji.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-12-10
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Zdrowia, Biuro Administracyjne, ul. Miodowa 15, 00 – 952 Warszawa
  z dopiskiem: „specjalista ds. refundacyjno-analitycznych w Wydziale Refundacyjnym w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji – 1 etat – poz. 759”.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  29/11/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi