Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 23/11/2020.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista w Wydziale Finansów w Departamencie Programów Ponadregionalnych


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zarządza projektami, m.in. doprecyzowuje zakres projektu, opracowuje, kontroluje i rozlicza budżet projektu, identyfikuje problemy i ryzyka oraz monitoruje stan przygotowania i realizacji projektów
 • Prowadzi obsługę i ewidencje finansowo-księgową
 • Wspiera utrzymanie systemów IT, m.in. prowadzi szkolenia i wspiera użytkowników, obsługuje błędy i nieprawidłowości systemu, administruje aplikacją
 • Prowadzi obsługę w zakresie obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych
 • Organizuje i zarządza systemem wsparcia dla projektów
 • Uczestniczy w ocenie i wyborze projektów


Warunki pracy


 • Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego

 • Praca przy komputerze

 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/jak-do-nas-aplikowac-MIIR


lub https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Dodatkowe informacje nt. zadań można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 22 273 8197; 603 656 919, zaś w zakresie przebiegu procesu rekrutacyjnego pod nr tel.: 22 273 73 19


Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.


Przed wysłaniem aplikacji prosimy o upewnienie się, że spełnienie wymagań formalnych jednoznacznie wynika z przesłanych dokumentów.


 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obsłudze finansowej funduszy UE

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Wiedza z zakresu wdrażania UE
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office (Word, Excel)
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Dokumenty należy przygotować w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski.
  • Niedostarczenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-11-06
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Prosimy o przysyłanie aplikacji online. To szybszy, prostszy i tańszy sposób komunikacji z nami.

  Dopuszczamy również tradycyjną/papierową formę składania aplikacji.
  Dokumenty można wówczas przynieść lub wysłać na adres:
  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  ul. Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem na aplikacji: np. 84 DPP
  Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  02/11/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry