Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/04/2019.

Opis stanowiska pracy


Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzór nad działaniem sieci komputerowej UOKiK w celu jej prawidłowej pracy
 • Współpraca w administrowaniu serwerów oraz świadczenie usług w zakresie wsparcia technicznego dla użytkowników
 • Nadzór nad eksploatacją systemów informatycznych obsługi biurowej i obiegu informacji w celu zapewnienia ciągłości pracy użytkowników
 • Projektowanie nowych rozwiązań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i zwiększenie wydajność pracy serwerów i sieci komputerowej UOKiK
 • Współpraca w planowaniu zakupu nowego sprzętu i oprogramowania
 • Współpraca przy analizie potrzeb w zakresie budowy czy modyfikacji systemów informatycznych w Urzędzie
 • Nadzór nad eksploatacją sprzętu komputerowego w celu jego prawidłowego działania


Warunki pracy

Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.
Praca w pokoju na 5 piętrze budynku.
Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydatki/kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).
3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru.
9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 247.
10. Mnożnik: 2,548 (4774,54 PLN brutto).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe techniczne o kierunku informatyka, elektronika lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

2 lata doświadczenia zawodowego
Doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z obsługą systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i programów biurowych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w praktyce w zakresie: znajomości systemów operacyjnych np. MS Windows; znajomości topologii sieci komputerowych; znajomości programów biurowych np. Word, Excel, Outlook
 • Posiadanie kompetencji: komunikacja
 • Posiadanie kompetencji: współpraca
 • Posiadanie kompetencji: organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie kompetencji: rzetelność
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • Przeszkolenie z zakresu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu: Oracle, MS-SQL, Windows Serwer, Baz danych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Umiejętność obsługi urządzeń technicznych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-12
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  11/11/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry