Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 21/04/2021.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siedlcach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw finansowo-księgowych w zespole ds. finansowo-księgowych i administracyjnych


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi ewidencję księgową w zakresie dochodów i wydatków budżetowych
 • Weryfikuje otrzymane dokumenty księgowe pod względem formalno rachunkowym
 • Prowadzi sprawy związane z egzekucją administracyjną
 • Sporządza listę płac dla pracowników i zleceniobiorców, nalicza zasiłki i tworzy listę wypłat tych zasiłków
 • Zgłasza i wyrejestrowuje pracowników do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, obsługuje e-pue ZUS
 • Sporządza niezbędne deklaracje podatkowe do Urzędu Skarbowego oraz deklaracje rozliczeniowe do ZUS
 • Sporządza deklaracje podatkowe PIT dla pracowników i zleceniobiorców


Warunki pracy


 • Praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych (fax, kserokopiarka, niszczarka do papieru, skaner, drukarka).

 • Zadania wykonywane w siedzibie Inspektoratu.

 • Kontakt z klientem zewnętrznym.

 • Praca wymagająca dyspozycyjności.

 • Zagrożenie korupcją.

 • Budynek przy ulicy Kazimierzowskiej 29 w Siedlcach

 • Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na parterze.

 • Narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner, drukarka.

 • Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie.

 • Budynek Inspektoratu nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • W budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie o profilu ekonomicznym

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w księgowości

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Bardzo dobra znajomość ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości
 • Bardzo dobra znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdowotnych
 • Bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących prawa pracy oraz ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność dobrej współpracy z innymi pracownikami
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi programu Płatnik
 • Umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych i płacowych
 • Doświadczenie w jednostce budżetowej
 • Odpowiedzialność, sumienność, systematyczność


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-03-04
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce - dokumenty można składać osobiście w sekretariacie (w kopercie zawierającej dane nadawcy, adresata oraz z dopiskiem "ogłoszenie o naborze nr 74891”) lub przesłać pocztą, kurierem na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siedlcach, ul Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce, (w kopercie zawierającej dane nadawcy, adresata oraz z dopiskiem "ogłoszenie o naborze nr 74891”).

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  23/02/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry