#

Specjalista w Dziale ds. Dział ds. Środków Bojowych, OPBMR i Odpadów

Agencja Mienia Wojskowego

Warszawa, mazowieckie

Specjalista w Dziale ds. Dział ds. Środków Bojowych, OPBMR i Odpadów

Miejsce pracy: Warszawa

Agencja Mienia Wojskowego

ogłasza nabór na stanowisko

Specjalista w Dziale ds. Środków Bojowych, OPBMR i Odpadów

Departament Gospodarki Mieniem Ruchomym

Biuro Prezesa AMW w Warszawie 

Oferujemy:

 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 •  stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach, w tym dofinansowanie do studiów,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA (m.in. Sopot, Jurata, Zakopane, Solina) i ofercie hotelowej Polskiego Holdingu Hotelowego,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Główne obowiązki:

 • prowadzenie bazy danych, monitorowanie i raportowanie procesu przejmowania i zagospodarowywania środków bojowych, w tym opracowywanie danych do ogłoszeń przetargowych dot. sprzedaży,
 • realizacja umów sprzedażowych z kontrahentami,
 • udział w pracach przetargowych na sprzedaż oraz zakup usługi zniszczenia środków bojowych,
 • kontrola stanu ewidencyjnego mienia ruchomego koncesjonowanego w zakresie prawidłowości wprowadzania danych,
 • przejmowanie i wydawanie środków bojowych, sprzętu OPBMR oraz mienia ruchomego koncesjonowanego stanowiącego odpady z jednostek MON i MSWiA,
 • udział w opracowywaniu dokumentów normatywnych, określających zasady, procedury i sposoby przejmowania i zagospodarowania środków bojowych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe,
 • spełnienie warunków określonych w art. 28 i 29 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. 2022 poz. 1650),
 • znajomość ustaw o Agencji Mienia Wojskowego oraz o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. 2022 poz. 1650),
 • dyspozycyjność oraz gotowość do częstych wyjazdów służbowych,
 • czynne prawo jazdy kat. B,
 • biegła obsługa pakietu MS Office, w tym umiejętność dokonywania analizy danych w MS Excel,
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole, 

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej będzie dodatkowym atutem,
 • samodzielność i doskonała organizacja pracy własnej,
 • wysokie poczucie odpowiedzialności, lojalność i zaangażowanie,
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór dostępny na stronie AMW dotyczy aplikacji składanych za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście na wskazany adres),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór dostępny na stronie AMW dotyczy aplikacji składanych za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście na wskazany adres),
 • podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (Uwaga! Na tym etapie nie wymagamy zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego) (dotyczy aplikacji składanych za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście na wskazany adres),
 • podpisane oświadczenie o gotowości poddania się badaniom i procedurze sprawdzającej wymaganych bezpośrednio do pracy przy wytwarzaniu i obrocie mieniem koncesjonowanym zawartych w art. 28 i 29 ust.1 ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. 2022 poz. 1650) (dotyczy aplikacji składanych za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście na wskazany adres).

Termin składania dokumentów: 13 kwietnia 2023 r.

Miejsce składania dokumentów: 

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 65/23”

lub wyślij aplikację poprzez kwestionariusz online za pomoca opcji "Aplikuj".

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie lub drogą mailową,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 98 13.
Prosimy o pobranie i dostarczenie z dokumentami wypełnionego załącznika zamieszczonego poniżej (dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres).

Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Oświadczenie-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie.doc

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.docx

Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail
Zapisz mnie

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

Podziel się ze znajomymi