Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 18/01/2020.

Specjalista ds. zamówień publicznych / Pracownik w Wydziale Prowadzenie Postępowań IT

Warszawa, mazowieckie

Narodowy Bank Polski

Opis stanowiska pracy

Narodowy Bank Polski
Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów
poszukuje kandydatów do pracy
w Wydziale Prowadzenia Postępowań IT

 

Do głównych zadań pracownika należeć będzie wykonywanie czynności sekretarza komisji przetargowej w postępowaniach o udzielenie zamówienia NBP.

 

Wymagania formalne w stosunku do kandydatów:

 • wykształcenie wyższe (preferowane - prawnicze, administracyjne, ekonomiczne lub informatyczne),
 • co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku, na którym do podstawowych obowiązków pracownika należało przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w charakterze sekretarza komisji przetargowej.

 

Wymagania kompetencyjne w stosunku do kandydatów:

 • znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do tej ustawy,
 • biegła umiejętność pracy na komputerze, w tym praktyczna znajomość programów Microsoft Word i Microsoft Excel,
 • umiejętność pracy zespołowej oraz pod presją czasu, skrupulatność i obowiązkowość,
 • gotowość do pozyskiwania nowej wiedzy i kompetencji zawodowych.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • udokumentowane uczestnictwo w szkoleniach z zakresu przepisów Prawa zamówień publicznych w latach 2016-2018,
 • umiejętność oraz doświadczenie w zakresie analizy rynku dostawców/wykonawców oraz oferowanych przez nich produktów,
 • umiejętność pozyskiwania oraz analizy informacji gospodarczych służących ocenie potencjału wykonawców,
 • umiejętność i doświadczenie w prowadzeniu negocjacji zakupowych,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego.

 

Wymagania

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 31 grudnia 2018 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych.

O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Prezentacja firmy

Narodowy Bank Polski (NBP) jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia... zadania określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. Wymienione akty prawne gwarantują niezależność NBP od innych organów państwa   Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
23/12/2018
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Od 3 do 5 lat
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna , Praca Administracja / Sekretariat , Praca Prawo / Prokuratura , Praca Administracja biurowa
do góry