Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski

Warszawa, Mazowieckie

Prezentacja firmy

Branża / kategoria:
Finanse - Bankowość - Kredyty
Liczba pracowników:
1000
Strona internetowa:
http://www.nbp.pl/

Prezentacja firmy

Narodowy Bank Polski (NBP) jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. Wymienione akty prawne gwarantują niezależność NBP od innych organów państwa