Opis stanowiska pracy


Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

sekretarz w Referacie Komunikacji Społecznej w Sekcji Prezydialnej w Wydziale Koordynacji Działań

02-148 Warszawa ul. Komitetu Obrony Robotników 23

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi i organizuje pracę sekretariatu, zapewnia sprawną i profesjonalną obsługę administracyjno – biurową i recepcyjną Komendanta Oddziału i jego Zastępców,
 • Kompletuje i przedkłada do podpisu Komendantowi Oddziału i jego Zastępcom korespondencję ,
 • Organizuje i prowadzi obsługę spotkań Komendanta Oddziału i jego Zastępców z interesantami i gośćmi,
 • Zabezpiecza Komendanta Oddziału i jego Zastępców w niezbędne materiały piśmiennicze i biurowe,
 • Realizuje zakupy i rozlicza dokumenty finansowe w ramach wydatków reprezentacyjnych Komendanta Oddziału i jego Zastępców,
 • Prowadzi ewidencję ilościowo – wartościową wyposażenia sekretariatu,
 • Prowadzi terminarz wykorzystania sal konferencyjnych Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.


Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno – biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Odziału i poza nim. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak obecności wind, pomieszczeń higieniczno - sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych). Pracownik wykonuje prace biurowe w naturalnym i sztucznym oświetleniu z wykorzystaniem monitora ekranowego, drukarki, telefonu, faksu. Konieczność poruszania się po obiekcie.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

długość wymaganego doświadczenia- Dołącz kopie świadectw pracy potwierdzające wymagany okres stażu pracy  (np.1 rok,2 lata) 
jeżeli obecnie pracujesz a okres ten zalicza sie do wymagań niezbędnych- Dołącz zaświadczenie od pracodawcy ( zaświadczenie ważne 30 dni)
jeżeli ze świadectw pracy nie wynika rodzaj wymaganego doświadczenia (np. praca biurowa,admin itp)- wraz ze świadectwem pracy dołącz dokumenty w których określono zakres zadań i czynności wykonywane na stanowisku pracy.(np: zakres zadań lub opinie lub referencje)
Dokumentem potwierdzającym wymagane wykształcenie jest kopia świadectwa ukończenia szkoły, kopia dyplomu uczelni.
W liście motywacyjnym podaj numer ogłoszenia,stanowiska i komórkę organizacyjną do której się ubiegasz.
WZORY wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce" Wolne stanowiska pracy"
W przypadku złożenia przez kandydatów/kandydatki oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymagań formalnych.
Do celów organizacyjnych uprzejmie prosimy o wskazywanie numerów telefonów oraz adresów e-mail do kontaktów za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Informacja o wyniku naboru zamieszczona zostanie w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
pracy administracyjnej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • podstawowa znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania Straży Granicznej,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • umiejętność obsługi komputera w tym pakietów biurowych (Word, Excel),
 • wysoka kultura osobista
 • komunikatywność, dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • ukończony kurs sekretarek, asystentek
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym
 • znajomość przepisów w zakresie finansów publicznych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych klauzula "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych z dn. 05.08.2010 r.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Informacja RODO – wzór oświadczenia znajduje się na stronie BIP Nadwiślańskiego Oddziału Strazy Granicznej w zakładce „ wzory oświadczeń”
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie ukończonych szkoleń

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-12-10
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Nadwiślański Oddział Straży Granicznej
  ul. Komitetu Obrony Robotników 23
  02-148 Warszawa

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  27/11/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi