Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent prawny do spraw obsługi prawnej Inspektoratu w Wydziale Prawno-Organizacyjnym

00-015 Warszawa UL. Sienkiewicza 3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wydaje opinie prawne w przeprowadzonych kontrolach i ocenia materiały kontroli pod kątem prawidłowości udokumentowania, wykonuje czynności prawne w ramach pomocy prawnej
 • prowadzi postępowania administracyjne, opracowuje projekty decyzji i postanowień
 • udziela pracownikom Inspektoratu porad prawnych i konsultacji dotyczących postępowań kontrolnych i pokontrolnych
 • realizuje uprawnienia przysługujące Inspekcji Handlowej w zakresie postępowania karnego i postepowania w sprawach o wykroczenia
 • prowadzi kontrole wewnętrzne
 • zajmuje się zleconymi zadaniami związanymi z kwestiami organizacji Inspektoratu m.in. umieszczaniem informacji na stronie internetowej


Warunki pracy


 • Praca biurowa w siedzibie urzędu z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych.

 • Budynek przy ul. Sienkiewicza 3 jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie BIP Urzędu.


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Kontaktujemy się z osobami, które spełniają wymagania formalne.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
 • znajomość przepisów z zakresu prawa administracyjnego, karnego, prawa o wykroczeniach
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • Rzetelność i terminowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • skuteczna komunikacja
 • znajomość elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją (EZD)


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-02-15
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie
  ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa Sekretariat pok. 212
  Z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „Oferta pracy PO”

  w formie elektronicznej:
  za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
  lub pocztą elektroniczną w formie skanów dokumentów na adres: kadry_warszawa@wiih.org.pl
  UWAGA!
  Dokumenty przesłane elektronicznie muszą być podpisane profilem zaufanym ePUAP

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  31/01/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi