Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referendarz do spraw refundacyjno-prawnych w Wydziale Refundacyjnym w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji

00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Analizuje i ocenia dokumentację dołączaną do wniosków refundacyjnych dotyczących innowacyjnych technologii lekowych oraz technologii istotnych klinicznie a także innych produktów pod kątem formalno-prawnym, w tym opracowuje karty formalno-prawne.
 • Przygotowuje projekty decyzji oraz innych rodzajów rozstrzygnięć administracyjnych dla Ministra Zdrowia z zakresu procedury i postępowania refundacyjnego.
 • Przygotowuje dokumentacje spraw sądowo-administracyjnych i projektów odpowiedzi na skargi kierowane do sądów administracyjnych na decyzje Ministra Zdrowia.
 • Bierze udział w prowadzeniu bazy rozstrzygnięć Ministra Zdrowia wydawanych w ramach procedury i postępowania refundacyjnego, w zakresie poszczególnych etapów i terminów, prowadzonych spraw, w tym przygotowywanie analiz i zestawień.
 • Udziela wyjaśnień, odpowiedzi na zapytania i skargi w zakresie należącym do kompetencji Wydziału Refundacyjnego.
 • Analizuje argumentację wnioskodawców w postępowaniach odwoławczych pod względem formalno-prawnym.
 • Wspomaga i prowadzi postępowania egzekucyjne w zakresie wierzytelności powstałych w związku z wydawaniem decyzji refundacyjnych i decyzji nakładających kary.
 • Analizuje wnioski o dostęp do informacji publicznej w zakresie właściwości wydziału oraz udziela odpowiedzi na te wnioski oraz przygotowuje decyzje o odmowie udzielenia tych informacji.


Warunki pracy

Departament Polityki Lekowej i Farmacji mieści się Warszawie przy ul. Długiej 38/40; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; przed budynkiem jest podjazd dla wózków inwalidzkich jedynie na parter;
praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;
praca wiąże się z permanentną obsługą klientów zewnętrznych oraz krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi;Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie – prawnicze lub administracyjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Znajomość ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Znajomość ustawy o Funduszu Medycznym
 • Umiejętność sprawnej obsługi komputera, środowiska Windows oraz pakietu MS Office (Word, Excel)
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Dyspozycyjność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Zdolność analitycznego i koncepcyjnego myślenia


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-02-01
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Biuro Administracyjne, ul. Miodowa 15, 00–952 Warszawa
  z dopiskiem: referendarz w Wydziale Refundacyjnym w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji - 1 etat "umowa na zastępstwo" poz. 1577

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  01/02/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi