Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 12/05/2021.

Opis stanowiska pracy


Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referendarz w Zespole Prawa UE w Departamencie Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestniczy w procesie wdrożenia dyrektywy o dostępności produktów i usług (Europejskiego aktu o dostępności) do polskiego porządku prawnego, tj. bierze udział w kolejnych etapach krajowego procesu legislacyjnego, opracowaniu projektu ustawy wdrożeniowej, uczestniczy w organizowaniu procesu konsultacji publicznych projektu ustawy
 • opracowuje i opiniuje projekty aktów prawnych, umów międzynarodowych oraz porozumień, a także innych dokumentów rządowych
 • dokonuje analiz prawnych projektów aktów prawnych wdrażających przepisy prawa UE
 • bierze udział w opracowywaniu stanowiska Polski w postępowaniach przed organami Unii Europejskiej
 • monitoruje aktualny stan prawny i orzecznictwo w zakresie zgodności aktów prawa polskiego z prawem UE


Warunki pracy


 • Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe: kilka razy w roku

 • Reprezentowanie urzędu na zewnątrz kilka razy w tygodniu

 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa
  https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciamiInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.


Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).


Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.


Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.


Dodatkowe informacje nt. zadań można uzyskać dzwoniąc pod nr tel.: 22 273 84 29, zaś w zakresie przebiegu procesu rekrutacyjnego pod nr tel.: (22) 273 88 59.


Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.


Przed wysłaniem aplikacji prosimy o upewnienie się, że spełnienie wymagań formalnych  jednoznacznie wynika z przesłanych dokumentów.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie lub równoważne z dziedziny prawa lub administracji

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość procesu legislacyjnego UE oraz zagadnień dotyczących integracji europejskiej
 • Język angielski ze znajomością terminologii prawniczej na poziomie co najmniej B2
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, umiejętności analityczne
 • Znajomość MS Office
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Dokumenty należy przygotować w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski.
  • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii pisemnej informacji o zagranicznym dyplomie wydanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej
  • Najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci przekazują/uzupełniają u rekrutera wszystkie wymagane prawem oświadczenia, w tym własnoręcznie podpisane: oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Aktualny wzór oświadczeń jest dostępny pod adresem: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/jak-do-nas-aplikowac
  • Niedostarczenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-05-03
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Prosimy o przysyłanie aplikacji online. To szybszy, prostszy i tańszy sposób komunikacji z nami.

  Dopuszczamy również tradycyjną/papierową formę składania aplikacji.
  Dokumenty można wówczas przynieść lub wysłać na adres:
  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  ul. Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem na aplikacji: 33 DEM
  Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15

  Więcej o pracy na stronie urzędu: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/kariera-i-praca

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  21/04/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry