Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 18/04/2021.

Opis stanowiska pracy


Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referendarz do spraw pomocy publicznej w Wydziale Sprawozdawczości, Departament Monitorowania Pomocy Publicznej


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udziela wsparcia użytkownikom systemu monitorowania pomocy (w tym pomocy udzielanej ze środków funduszy strukturalnych) SHRIMP w zakresie realizacji obowiązków sprawozdawczych w celu zapewnienia prawidłowego udzielania i sprawozdawania pomocy publicznej oraz realizuje jego prawidłowe wdrożenie w nowo utworzonych podmiotach udzielających pomocy.
 • Nadzoruje wywiązywanie się z realizacji obowiązków sprawozdawczych w celu zapewnienia kompletności i poprawności gromadzonych danych o pomocy publicznej, w tym pomocy udzielanej ze środków funduszy strukturalnych.
 • Sporządza raporty o pomocy publicznej i pomocy de minimis, w tym pomocy udzielonej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, w celu zapewnienia przejrzystości pomocy oraz dostępu do informacji publicznej.
 • Administruje systemem monitorowania pomocy publicznej (w tym pomocy udzielanej ze środków funduszy strukturalnych) SHRIMP.
 • Działa na rzecz rozwoju systemu monitorowania pomocy (w tym pomocy udzielanej ze środków funduszy strukturalnych) SHRIMP w szczególności w związku z jego funkcją centralnego rejestru pomocy de minimis oraz systemu udostępniania danych o pomocy SUDOP (w tym pomocy udzielanej ze środków funduszy strukturalnych) w celu zwiększania wydajności i funkcjonalności obydwu systemów.
 • Zapewnia aktualność strony internetowej UOKiK w zakresie sprawozdawczości pomocy publicznej i kompletność danych gromadzonych w bazie SUDOP (w tym dotyczących pomocy udzielonej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych) w celu zapewnienia przejrzystości pomocy oraz dostępu do informacji publicznej.
 • Działa na rzecz zwiększenia przejrzystości pomocy publicznej (w tym pomocy udzielonej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych), poprzez zapewnienie pełnego i łatwego dostępu do informacji publicznej.


Warunki pracy

Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.


Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie: znajomości programu Excel, znajomości przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
 • Posiadanie kompetencji: myślenie analityczne, skuteczna komunikacja, umiejętność współpracy.
 • Język angielski na poziomie B1.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe w zakresie: integracji europejskiej; funduszy strukturalnych; statystyki publicznej; obsługi baz danych.
 • Język angielski na poziomie B2.
 • Inny język UE na poziomie B1.
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie: znajomości prawa unijnego w zakresie pomocy publicznej, znajomość zasad legislacji, znajomość problematyki integracji europejskiej, problematyki funduszy strukturalnych, programów MS Access oraz Discoverer.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie znajomości innego języka UE na poziomie B1.
 • Kopia dokumentu potwierdzająca posiadanie ukończonych studiów podyplomowych w zakresie: integracji europejskiej, funduszy strukturalnych, statystyki publicznej, obsługi baz danych.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-03-04
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem DMP-4-WS-Ref

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  25/02/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry