Opis stanowiska pracy


Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

podreferendarz w Wydziale Ochrony Danych i Bezpieczeństwa Informacji w Biurze Dyrektora Generalnego

00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 1/3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Bierze udział w opiniowaniu umów, porozumień, regulaminów, klauzul informacyjnych i innych dokumentów opracowywanych przez komórki merytoryczne KPRM, pod kątem spełniania wymagań przepisów o ochronie danych osobowych oraz procedur Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) KPRM
 • Współpracuje z Administratorami Bezpieczeństwa w komórkach organizacyjnych, w celu zapewnienia przestrzegania SZBI KPRM, w tym przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
 • Prowadzi zbiorczą ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz przygotowuje upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie zadań realizowanych przez wydział
 • Bierze udział w opracowaniu procedur i wytycznych w zakresie ochrony danych osobowych
 • Wykonuje zadania w zakresie prowadzenia zbiorczego Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych (rejestr czynności) i zbiorczego Rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych (rejestr kategorii), na podstawie zgłoszeń przekazywanych przez komórki merytoryczne realizujące czynności przetwarzania danych osobowych w KPRM
 • Bierze udział w audytach wewnętrznych SZBI, w celu weryfikacji przestrzegania zasad określonych w procedurach SZBI KPRM oraz przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów RODO i krajowych aktów prawnych, wydanych w związku z RODO
 • Wspiera administratora danych oraz komórki merytoryczne KPRM w realizacji zadań wynikających z art. 12 RODO, a także w obsłudze zdarzeń i naruszeń z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji
 • Przygotowuje pisma, zestawienia i materiały zbiorcze w zakresie zadań Wydziału Ochrony Danych i Bezpieczeństwa Informacji


Warunki pracy

Praca na stanowisku może wiązać się z zagrożeniem korupcją. Na stanowisku występuje praca z dokumentami oznaczonymi klauzulą "zastrzeżone".


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska opisane jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/premier/Informacja-o-dostepnosci-KPRM-dla-osob-z-niepelnosprawnosciamiInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub które są wskazane jako dodatkowe.


Jeżeli ofertę składasz elektronicznie, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane: • własnoręcznie i przesłane w formie skanów/zdjęć (poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej) lub

 • podpisem elektronicznym kwalifikowanym.


Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.


Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).


Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.


Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w KPRM dostępne są tutaj: https://www.gov.pl/attachment/a735103a-73c4-4b82-8466-56ce6da33563


Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne tutaj: https://www.gov.pl/web/premier/nabory-w-sluzbie-cywilnej


Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami.


Przewidujemy możliwość przeprowadzenia naboru częściowo zdalnie.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Powyżej pół roku doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności RODO
 • Znajomość systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Kompetencje miękkie: organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, komunikacja, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie ochrony danych osobowych
 • Powyżej pół roku doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze ochrony danych osobowych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających długość i rodzaj wymaganego niezbędnego doświadczenia zawodowego (na przykład w celu potwierdzenia długości doświadczenia zawodowego w szczególności: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, wskazujące okres współpracy; w celu potwierdzenia rodzaju doświadczenia zawodowego w szczególności: opisy stanowisk pracy, zakresy obowiązków itp.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających długość i rodzaj wymaganego dodatkowego doświadczenia zawodowego (na przykład w celu potwierdzenia długości doświadczenia zawodowego w szczególności: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, wskazujące okres współpracy; w celu potwierdzenia rodzaju doświadczenia zawodowego w szczególności: opisy stanowisk pracy, zakresy obowiązków itp.)
 • Kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie w zakresie ochrony danych osobowych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-06-20
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Miejsce składania dokumentów:
  1. Wysyłając na adres:
  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego
  Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
  2. Składając osobiście:
  Dziennik Podawczy, al. Szucha 14, Warszawa (pn.-pt., 8.15-16.15).
  3. Aplikując przez ePUAP lub na adres rekrutacja@kprm.gov.pl.
  Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.
  Na kopercie/w tytule maila dopisz: BIP:122192

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  08/06/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi