Opis stanowiska pracy


Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

młodszy archiwista do spraw udostępniania zasobu w Oddziale IV Informacji naukowej i udostępniania zasobu

02-103 Warszawa ul. Hankiewicza 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udostępnia w Pracowni Naukowej materiały archiwalne z zasobu AAN, w celu umożliwienia klientowi dostępu do informacji
 • Prowadzi ewidencję udostępnianych materiałów archiwalnych z zasobu AAN, w celu zabezpieczenia zasobu oraz przygotowania analiz statystycznych
 • Sprawuje stały nadzór nad osobami korzystającymi z zasobu w Pracowni Naukowej AAN w celu zapewnienia zabezpieczenia zasobu AAN.
 • Prowadzi ewidencję osób korzystających z zasobu AAN, w celu zabezpieczenia zasobu oraz przygotowania analiz statystycznych


Warunki pracy


 • praca biurowa w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych;

 • brak podjazdu do budynku i windy dla wózków inwalidzkich;Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość prawa archiwalnego
 • Podstawowa znajomość zasobu AAN
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Odporność na stres
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Kurs kancelaryjno-archiwalny
 • Znajomość j. angielskiego min. na poziomie B1
 • Znajomość j. rosyjskiego min. na poziomie B1


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Dokument potwierdzający ukończenie kursu kancelaryjno - archiwalnego
 • Dokument potwierdzający znajomość języka rosyjskiego na poziomie min. B1
 • Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-02-02
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Archiwum Akt Nowych
  ul. Hankiewicza 1
  02-103 Warszawa
  Aplikacje można również składać przez ePUAP lub wysłać na adres mailowy: rekrutacja@aan.gov.pl

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  19/01/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi