Opis stanowiska pracy


Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

kierownik oddziału w Wydziale Państwowego Ratownictwa Medycznego w Oddziale Dyspozytorni Medycznej w Warszawie

00-950 Warszawa Plac Bankowy 3/5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizuje zadania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 • Nadzoruje oraz organizuje pracę podległych pracowników
 • Opracowuje szczegółowy sposób funkcjonowania dyspozytorni medycznej, z uwzględnieniem zapewnienia ciągłości jej funkcjonowania oraz organizacji pracy dyspozytorów medycznych
 • Opracowuje plan postępowania w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej przyjmowanie i obsługę powiadomień o zdarzeniach i zgłoszeniach alarmowych na podstawie ustawowych wytycznych
 • Nadzoruje pracę dyspozytorów medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu przeprowadzania rozmów, decyzji podejmowanych w zakresie dysponowania oraz odmów zadysponowania zespołów ratownictwa medycznego, obsługi zdarzeń, w tym zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych
 • Prowadzi sprawy związane z rozpatrywaniem skarg na działanie pozostałych 2 oddziałów dyspozytorni medycznych
 • Koordynuje działania organizacyjne, zmierzające do zapewnienia sprawnego funkcjonowania Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowe Ratownictwo Medyczne
 • Nadzoruje działania dotyczące współpracy z innymi podmiotami, w szególności z Policją, Państwową Strażą Pożarną i centrami powiadamiania ratunkowego


Warunki pracy

praca biurowa; praca w siedzibie urzędu; praca na I piętrze; praca wymagająca dyspozycyjności; krajowe lub zagraniczne wyjazdy słuzbowe; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz; zagrożenie korupcją; praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, bariery architektoniczne: możliwość poruszania sie po budynku, zainstalowane windy, drzwi odpowiedniej szerokości; pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami; brak oznaczeń dla osób niewidomych; budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • Wzór oświadczeń dostępny na stronie www.bip.mazowieckie.pl w zakładce Praca i kariera. Informacje dotyczące rekrutacji w MUW znajdują się na stronie internetowej urzędu pod adresem www.gov.pl/web/uw-mazowiecki w zakładce „Praca” oraz na stronie BIP urzędu pod adresem www.bip.mazowieckie.pl w zakładce Praca i kariera.

 • Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i kwalifikacje wymagane dla pielęgniarki systemu lub tytuł zawodowy licencjata wymagany dla ratownika medycznego

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w wykonywaniu zadań na stanowisku dyspozytora medycznego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustaw: o Państwowym Ratownictwie Medycznym wraz z aktami wykonawczymi, o Systemie Powiadamiania Ratunkowego, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o działalności leczniczej, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność: obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • Kompetencje kierownicze: myślenie strategiczne i planowanie, skuteczna komunikacja, zarządzanie zasobami, skuteczne negocjacje, podejmowanie decyzji i odpowiedzialności
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-06-13
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  - pocztą, kurierem bądź osobiście
  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Biuro Kadr i Organizacji, Punkt Obsługi Klienta
  pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście F (od al. Solidarności)
  z dopiskiem „Oferta pracy WPRM-III/1”
  lub
  - elektronicznie poprzez skrytkę podawczą na ePUAP
  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
  /t6j4ljd68r/skrytka
  UWAGA!
  Dokumenty przesyłane elektronicznie muszą być podpisane profilem zaufanym ePUAP

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  03/06/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi