Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 27/09/2021.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

kierownik oddziału w I Oddziale Terenowym

02-366 Warszawa Ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 11

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawuje merytoryczny nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w Oddziale
 • odpowiada za wykonywanie zadań Oddziału
 • sporządza plany inspekcyjno - kontrolne
 • prowadzi kontrole obiektów budowlanych i robót budowlanych w zakresie spraw uregulowanych przepisami prawa budowlanego na podstawie udzielonego upoważnienia
 • przygotowuje okresowe sprawozdania z działalności Oddziału wraz z wnioskami wynikającymi z prowadzonych działań inspekcyjno - kontrolnych w terminach wyznaczonych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • dokonuje okresowych ocen pracowników
 • podpisuje decyzje, postanowienia oraz pisma w zakresie udzielonego pełnomocnictwa


Warunki pracy

Praca biurowa z komputerem powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczenia się między pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, ksero, fax, niszczarka). Obsługa klienta zewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe.


W budynku brak windy. Oddziały Inspektoratu znajdują się na różnych piętrach. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym, głuchoniemym.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne lub na kierunku administracja, prawo

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej (w prowadzeniu postępowań administracyjnych)

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Bardzo dobra znajomość prawa budowlanego i rozporządzeń wykonawczych, KPA
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Komunikatywność
 • Samodzielność w podejmowaniu decyzji
 • Asertywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • dodatkowym atutem będzie praca na podobnym stanowisku


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-08-30
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 11, 02-366 Warszawa lub osobiście w siedzibie PINB - Kancelaria (parter), na kopercie prosimy podać numer ogłoszenia.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  29/07/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry