Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 06/06/2020.

Kandydat do pracy w Pionie Eksploatacji Systemów

Warszawa, mazowieckie

Narodowy Bank Polski

Opis stanowiska pracy

Narodowy Bank Polski
Departament Informatyki i Telekomunikacji
poszukuje kandydatów do pracy w Pionie Eksploatacji Systemów

 

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • monitorowanie pracy systemu teleinformatycznego według ustalonych procedur,
 • nadzór nad bieżącą eksploatacją aplikacji związanych z funkcjonowaniem sytemu teleinformatycznego w NBP,
 • administrowanie usługami Active Directory oraz zarządzanie środowiskami aplikacyjnymi,
 • zarządzanie certyfikatami PKI,
 • udział w testach i wdrażaniu nowych rozwiązań,
 • analiza błędów oraz rozwiązywanie powstających problemów,
 • kontakt z zagranicznym centrum wsparcia – planowanie zmian i rozwiązywanie problemów w drodze kontaktu telefonicznego i mailowego w języku angielskim,
 • udział w opracowywaniu i aktualizowaniu dokumentacji bezpieczeństwa oraz procedur eksploatacyjnych i kontrolnych w zakresie nadzorowanych aplikacji.

 

Wymagania niezbędne wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe, preferowane informatyczne,
 • znajomość aspektów zarządzania i zabezpieczania sieci komputerowych (VLAN, ACL),
 • dobra praktyczna znajomość systemów operacyjnych Windows Server (w szczególności Windows Server 2016),
 • podstawowa znajomość zagadnień związanych z infrastrukturą PKI,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (w stopniu umożliwiającym rozwiązywanie problemów telefonicznie z zagranicznym centrum wsparcia użytkownika),
 • odpowiedzialność za wykonywanie zadań,
 • odporność na stres,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Wymagana dyspozycyjność oraz gotowość do pracy w zakresie godzinowym 6.30 – 19.00.

 

Wymagania dodatkowe wobec kandydatów:

 • doświadczenie w administrowaniu środowiskami serwerów Windows Server,
 • praktyczna znajomość oprogramowania IBM Websphere MQ,
 • praktyczna znajomość zagadnień klastrowania usług informatycznych,
 • umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy.

 

Mile widziane:

 • znajomość zagadnień dotyczących teleinformatyki międzybankowej,
 • praktyczna umiejętność konfiguracji routerów i firewalli sprzętowych,
 • doświadczenie w administrowaniu systemami z rodziny Unix/AIX,
 • znajomość XML.

 

Wymagania

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 13 października 2019 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych.

O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Prezentacja firmy

Narodowy Bank Polski (NBP) jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia... zadania określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. Wymienione akty prawne gwarantują niezależność NBP od innych organów państwa   Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
08/10/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna , Praca Bankowość , Praca IT - Kontrola jakości , Praca IT - Programowanie / Analizy , Praca Elektronika / Telekomunikacja
do góry