Opis stanowiska pracy


Komenda Rejonowa Policji Warszawa III

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw ds. obsługi sekretarsko - biurowej w Wydziale Wspomagającym

02-368 Warszawa ul. Opaczewska 8

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie sekretariatu w zakresie zadań zapewniających jego prawidłową pracę pod względem organizacyjnym, biurowym i technicznym
 • Obsługa sekretarsko - biurowa, w tym prowadzenie poczty elektronicznej, obsługa korespondencji wpływającej i wychodzącej, obsługa telefoniczna, mailowa i faksowa
 • Rejestracja dokumentacji w dziennikach korespondencyjnych
 • Prowadzenie skorowidzów rzeczowo - imiennych
 • Wykonywanie inwentaryzacji kwartalnej oraz rocznej spraw i dokumentów rejestrowanych w dzienniku korespondencyjnym
 • Przyjmowanie akt spraw zakończonych oraz sporządzanie spisów Akt.


Warunki pracy

- praca administracyjno - biurowa;
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy;
- praca w wymuszonej pozycji ciała;
- budynek bez podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami;
- brak odpowiednich toalet dla osób z niepełnosprawnościami;
- brak windy osobowej;
- pomieszczenie bez urządzeń klimatyzacyjnych;
- oświetlenie naturalne i sztuczne.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

W ofercie należy  podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, nr telefonu. kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu wiedzy. Wszystkie oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie bedą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez wzgledu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Rozmowa kwalifikacyjna i test wiedzy zostaną przeprowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Mnożnik 2,0702


 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
doświadczenie w pracy biurowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli "poufne" lub możliwość jego uzyskania
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Dyspozycyjność i systematyczność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość obowiązujących przepisów
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Wysoka kultura osobista
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość obsługi programów ze środowiska Microsoft Office


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-03-08
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Rejonowa Policji Warszawa III
  ul. Opaczewska 8
  02-368 Warszawa

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  21/02/2024
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi