Opis stanowiska pracy


Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor w Wydziale Prezydialnym w Biurze Komendanta Głównego

00-463 Warszawa Podchorążych 38

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmuje i rejestruje pisma, kieruje obiegiem pism adresowanych do dyrektora biura oraz jego zastępców. Segreguje i przedkłada do podpisu dokumenty w celu właściwego i terminowego załatwienia spraw.
 • Organizacyjnie i techniczne zabezpiecza narady, odprawy, kolegia, uroczystości oraz inne wydarzenia okolicznościowe z udziałem Komendanta Głównego PSP i jego zastępców. Przygotowuje w tym zakresie korespondencję, dokumentację. Przekazuje do realizacji właściwym biurom i jednostkom organizacyjnym przyjęte ustalenia ze spotkań w celu właściwej realizacji zadań przez kierownictwo KG PSP.
 • Prowadzi terminarz spotkań, współpracuje w zakresie organizacji czasu pracy dyrektora Biura Komendanta Głównego i jego zastępców oraz kontroluje sprawy przez nich zlecone, w celu terminowości ich załatwienia.
 • Gromadzi informacje teleadresowe o instytucjach i osobach z którymi dyrektor Biura Komendanta Głównego i jego zastępcy pozostają w kontakcie w celu utrzymania właściwych relacji służbowych.


Warunki pracy

Komenda Główna PSP przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie na terenie kompleksu administracyjno-koszarowego, teren chroniony. Urząd usytuowany w dwóch budynkach. Jeden z nich dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, drugi zawiera bariery architektoniczne: brak podjazdu, ruchomej platformy do transportu wózka, windy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Proponowana praca w budynku administracyjno-biurowym w obiekcie nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Stanowiska pracy wyposażone w sprzęt komputerowy i telefony. Praca administracyjno-biurowa, powyżej 4 godzin dziennie przy komputerze. Praca w siedzibie Urzędu.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Na kopercie i liście motywacyjnym dopisz: BKG-I-I-1

 • Proponowane wynagrodzenie: mnożnik 2,056 kwoty bazowej ogłoszonej w ustawie budżetowej tj. 4 503,57 zł brutto + dodatek za wysługę (od 5% do 20%)

 • Wyniki poszczególnych etapów niniejszego naboru będą dostępne na stronie Komendy Głównej PSP w zakładce „Wyniki naborów” pod linkiem: https://www.gov.pl/web/kgpsp/praca-nabory

 • Kandydat, który zostanie wskazany do zatrudnienia, a który urodził się przed 1 sierpnia 1972 r. przed zatrudnieniem zostanie poproszony o złożenie oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (według wzoru określonego w nw. ustawie), zgodnie z art. 7 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195)Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość struktury organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej
 • Znajomość struktury organizacyjnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
 • Znajomość obsługi kancelaryjnej zgodnie z zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Komunikatywność
 • Wysoka kultura osobista
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość innego języka obcego na poziomie komunikatywnym


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Oświadczenie o niepełnieniu służby zawodowej ani niepracowaniu w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem - dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-10-02
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
  Biuro Kadr
  ul. Podchorążych 38
  00-463 Warszawa

  Istnieje również możliwość osobistego złożenia dokumentów w siedzibie Urzędu przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie, w Kancelarii Ogólnej, w godzinach pracy: 8.15 do 16.15. lub przesłania w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP, wykorzystując formularz „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”. Przy wyszukiwaniu urzędu należy wpisać: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.
  Na kopercie i liście motywacyjnym proszę dopisać: BKG-I-I-1

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  22/09/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi