Opis stanowiska pracy


Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw kontroli jakości danych przestrzennych w Wydziale Fotogrametrii i Teledetekcji, Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej

00-926 Warszawa Żurawia 6/12

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizacja kontroli jakości w zakresie zobrazowań lotniczych, numerycznego modelu terenu i ortofotomapy w celu sprawnej obsługi bieżących zadań Wydziału
 • Uczestnictwo w odbiorach produktów realizowanych w ramach zadań Wydziału oraz bieżąca współpraca z pozostałymi zespołami w celu efektywnej realizacji pracy, w tym bieżące raportowanie i sprawozdawczość prac kontroli jakości
 • Udział w bieżącej współpracy na linii Zamawiający-Wykonawcy w zakresie zagadnień merytorycznych dotyczących kontroli zobrazowań lotniczych, numerycznego modelu terenu i ortofotomapy
 • Uczestnictwo w pracach związanych z tworzeniem, specyfikacji technicznych, standardów i dobrych praktyk w celu zapewnienia efektywności produkcji, interoperacyjności, jakości i aktualności baz danych przestrzennych


Warunki pracy


 • praca biurowa z wykorzystaniem komputera

 • obsługa standardowych urządzeń biurowych

 • węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na parterze budynku

 • budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy)

 • brak specjalistycznych urządzęń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

 • praca w warunkach narażenia na stres

 • wyjazdy służbowe

 • wystąpienia publiczne związane z funkcjonowaniem komórki organizacyjnej

 • praca wymagająca dyspozycyjności

 • praca wymagająca uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymiInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • ogólna znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi
 • podstawowa znajomość narzędzi GIS
 • znajomość zagadnień związanych z kontrolą jakości danych przestrzennych
 • umiejętność pracy w zespole
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie związane z lustracją - dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-10-03
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Główny Urząd Geodezji i Kartografii
  ul. Żurawia 6/12; 00-926 Warszawa

  lub
  za pośrednictwem platformy ePUAP /887pujdw65/skrytka

  lub
  na adres mailowy rekrutacje@gugik.gov.pl

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  19/09/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi