Opis stanowiska pracy


Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw systemów trankingowych i radioliniowych w Wydziale Teleinformatyki

00-150 Warszawa Ul. Nowolipie 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawdza działanie eksploatowanych systemów łączności trankingowej, systemu radioliniowego oraz rejestracji korespondencji,
 • Konfiguruje infrastrukturę systemów trankingowych, radioliniowych, rejestracji korespondencji oraz urządzenia i stacje abonenckie oraz uczestniczy w tworzeniu docelowych plików oprogramowania radiotelefonów,
 • Prowadzi rejestrację i archiwizację grupowej korespondencji radiowej prowadzonej w systemie łączności trankingowej oraz przygotowuje dokumentację w tym zakresie do udostępnienia uprawnionym podmiotom,
 • Uczestniczy w prowadzeniu okresowych przeglądów profilaktycznych eksploatowanych systemów i urządzeń łączności,
 • Uczestniczy w przygotowywaniu systemów łączności trankingowej pod kątem logistycznego zabezpieczenia doraźnych lub planowanych operacji policyjnych,
 • Analizuje i diagnozuje problemy związane z awarią sprzętu łączności,
 • Uczestniczy we wdrażaniu nowych projektów i rozwiązań w zakresie trankingowych systemów łączności.


Warunki pracyInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • UWAGA! LIST MOTYWACYJNY, ŻYCIORYS/CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE AKTUALNĄ DATĄ (korespondującą z datą złożenia dokumentów) ORAZ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE

 • Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci/kandydatki , którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji.

 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze według mnożnika 2,1357 kwoty bazowej (Wynagrodzenie zasadnicze członka korpusu służby cywilnej jest ustalane z zastosowaniem podanego mnożnika kwoty bazowej . Kwotę bazową określa ustawa budżetowa na dany rok). Dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
: co najmniej 6 m-cy w obszarze obsługi systemów łączności


pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość: techniki radiokomunikacyjnej, posługiwania się urządzeniami pomiarowymi, obsługi systemu operacyjnego WINDOWS, pakietu MS OFFICE,
 • Umiejętność: pracy samodzielnej i zespołowej, organizowania pracy własnej
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Świadectwo kwalifikacyjne E - uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku do 1 KV,
 • Znajomość: - obsługi systemu operacyjnego UNIX,
 • Znajomość czytania schematów ideowych urządzeń,
 • Zainteresowanie postępem technicznym w dziedzinie systemów łączności radiowej,
 • Prawo jazdy kategorii "B",
 • Komunikatywność


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 742 ze zm.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania uprawnień - Świadectwo kwalifikacyjne E- uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku do 1 KV,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania prawa jazdy kategorii "B"

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-04-11
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:

  Sekcja ds. Doboru
  Wydział Kadr
  Komenda Stołeczna Policji
  Aleja Solidarności 126, 01-195 Warszawa;
  bezpośrednio bądź za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym „Oferta pracy WTI-16/III/23

  W formie elektronicznej poprzez:
  1) Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) lub
  2) pocztę elektroniczną na adres e-mail: dobor@ksp.policja.gov.pl

  Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.


  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  01/04/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi