Opis stanowiska pracy


Okręgowy Urząd Miar w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw metrologii w Okręgowym Urzędzie Miar w Warszawie Laboratorium Masy i Długości

00-139 Warszawa ul. Elektoralna 4/6

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wzorcuje przyrządy pomiarowe z zakresu pomiarów siły i twardości - maszyny wytrzymałościowe, twardościomierze i wgłębniki diamentowe,
 • Sporządza, opracowuje i archiwizuje dokumentację techniczną w celu umożliwienia analizy i weryfikacji wykonywanych zadań,
 • Wystawia potwierdzenia zamówienia oraz dokumentuje przeprowadzone wzorcowania,
 • Prowadzi sprawy związane z czynnościami technicznymi,
 • Obsługuje Klienta - udziela informacji i odpowiedzi na zapytania ofertowe dotyczące prac metrologicznych,
 • Sprawuje nadzór nad wyposażeniem metrologicznym.


Warunki pracy


 • praca w terenie

 • obsługa klientów zewnętrznych spoza administracji (np. obywatele i przedsiębiorstwa),

 • wysiłek fizyczny,

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • zagrożenie korupcją ,

 • praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,

 • praca z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych,

 • budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

 • warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: 22 581-95-14 Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefoniczne lub drogą e-mail o terminie rozmowy wstępnej. Brak powiadomienia telefonicznego jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem kandydata. Informacje o Urzędzie na stronie internetowej warszawa.gum.gov.plWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne - mechaniczne, elektryczne, elektroniczne, elektrotechniczne, informatyczne, matematyczne, fizyczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy Prawo o miarach i aktów wykonawczych do tej ustawy,
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Znajomość obsługi komputera - program EXCELL
 • Znajomość normy PN-EN 17025 oraz zagadnień związanych z wykonywaniem pomiarów


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie świadectw pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy,

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-04-15
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Miar
  Elektoralna 4/6
  00-139 Warszawa
  Referat Kadr, Płac i Szkolenia

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  31/03/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi