Opis stanowiska pracy


Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw analiz chemicznych stopów metali szlachetnych w Laboratorium Analiz Chemicznych

00-139 Warszawa ul. Elektoralna 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Bada zawartość metali szlachetnych w wyrobach i stopach jubilerskich metodami analizy chemicznej.
 • Wykonuje analizy stopów srebra i złota w ramach krajowych i międzynarodowych programów badawczych.
 • Przygotowuje niezbędne odczynniki chemiczne.
 • Zbiera materiały poanalityczne w celu odzysku z nich metali szlachetnych.
 • Rejestruje próbki stopów i wyrobów przyjętych do badania metodami analizy chemicznej.
 • Prowadzi system ewidencji wyników analiz.
 • Przeprowadza konserwacje wyposażenia oraz zabezpiecza przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą sprzęt przyjęty do użytkowania.


Warunki pracy


 • Praca w laboratorium.

 • Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

 • Na stanowisku występują czynniki szkodliwe dla zdrowia o małej wielkości ryzyka zawodowego.

 • Budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - bariery architektoniczne.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie chemiczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo Probiercze (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1800 z późn. zm.)
 • Znajomość obsługi komputera.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętności analityczne.
 • Umiejętność podejmowania decyzji.
 • Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 • Bezstronność i sumienność.
 • Komunikatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 • Dyspozycyjność.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-04-18
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie
  ul. Elektoralna 2
  00-139 Warszawa

  Sekretariat Urzędu
  klatka nr 7, I piętro, pokój nr 1

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  31/03/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi