Opis stanowiska pracy


Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV

Komendant Rejonowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw kancelaryjnych Zespole Prezydialnym Wydziału Ogólnego Komendy Rejonowej Policji W-wa IV

01-198 Warszawa Ul. Żytnia 36

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmuje przesyłki z poczty specjalnej, urzędów pocztowych, sądów, prokuratury oraz od interesantów,
 • Rejestruje wpływów dokumentów w dziennikach podawczych oraz książkach doręczeń miejscowych,
 • Wysyła przesyłki za pośrednictwem poczty specjalnej oraz urzędów pocztowych,
 • Przedkłada korespondencję wpływającą do dekretacji Komendantowi Rejonowemu Policji Warszawa IV oraz jego zastępcom,
 • Prowadzi dokumentację związaną z rejestracją wpływu i obiegiem korespondencji oraz przesyłek lub innej dokumentacji związanej z działalnością KRP Warszawa IV,
 • Wykonuje czynności z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną, w oparciu o obowiązujące przepisy,


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w systemie 8 godzinnym w siedzibie urzędu na parterze, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca w wymuszonej pozycji, praca przy oświetleniu mieszanym. Pracownik wykonuje czynności z wykorzystaniem monitora ekranowego, drukarki, telefonu i faksu. Konieczność poruszania się po obiekcie. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek przy wejściu wyposażony jest w urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych. Brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak wind dla osób niepełnosprawnychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wg. mnożnika 1,6942 kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
na stanowisku o podobnym zakresie zadań

pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • komunikatywność,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
 • znajomość Zarządzenia Nr 920 KGP w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej Policji.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • kopie świadectw pracy potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie potwierdzające doświadczenie zawodowe.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-03-27
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV
  ul. Żytnia 36
  01-198 Warszawa

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  26/03/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi