Opis stanowiska pracy


Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw nadzoru operacyjnego (podinspektor) w Inspektoracie Materiałów Niebezpiecznych i Agentów Obsługi Naziemnej w Departamencie Operacyjno-Lotniczym

02-247 Warszawa Marcina Flisa 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Bierze udział w procesach certyfikacyjnych oraz audytach podmiotów ubiegających się o wydanie lub przedłużenie certyfikatów agentów obsługi naziemnej AHAC w zakresie obsługi materiałów niebezpiecznych lub zaopatrywania statków powietrznych w materiały napędowe, jak również bierze udział w audytach przewoźników lotniczych AOC w obszarze transportu materiałów niebezpiecznych w celu zbadania zdolności podmiotu do trwałego i bezpiecznego wykonywania operacji i spełniania wymagań ustalonych dla wydania przez ULC właściwego certyfikatu.
 • Bierze udział w kontrolach doraźnych agentów obsługi naziemnej AHAC w zakresie obsługi materiałów niebezpiecznych lub zaopatrywania statków powietrznych w materiały napędowe oraz przewoźników lotniczych AOC w zakresie transportu materiałów niebezpiecznych.
 • Bierze udział w przygotowaniu, pod względem administracyjnym, dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia certyfikacji, audytu lub kontroli w zakresie transportu towarów niebezpiecznych oraz bierze udział w weryfikowaniu jej aktualności pod względem zgodności z zakresem audytu.
 • Przekazuje w ramach departamentu dokumentację związaną z prowadzoną certyfikacją i nadzorem operacyjnym, w tym dokumentację sporządzoną w ramach prac zespołów certyfikacyjnych, w zakresie obsługi naziemnej w celu archiwizacji.
 • Bierze udział w procesach związanych z wydawaniem zgód na wykonywanie lotów z materiałami niebezpiecznymi na pokładzie statków powietrznych, w tym prowadzenie rejestru tych zgód.
 • Prowadzi rejestr zgłoszeń ze zdarzeń z udziałem materiałów niebezpiecznych.


Warunki pracy


 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • obsługa klientów zewnętrznych lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:


Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających sie na wózkach inwalidzkich (np. wjazd do budynku, windy, toalety).


Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • Kopie dokumentów dot. doświadczenia zawodowego muszą potwierdzać w pełni wymagany okres oraz obszar doświadczenia zawodowego. Deklaracja (oświadczenie) kandydata nie stanowi potwierdzenia doświadczenia zawodowego.

 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów.

 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w lotnictwie

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Przeszkolenie w zakresie obsługi materiałów niebezpiecznych
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (A2)
 • Znajomość przepisów krajowych i międzynarodowych dotyczących lotnictwa cywilnego w szczególności z obszaru przewozu materiałów niebezpiecznych i obsługi naziemnej statków powietrznych
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, orientacja na klienta/interesanta, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z technik audytowania - audytor wewnętrzny
 • Szkolenie w zakresie obsługi materiałów niebezpiecznych kat 10 lub 6
 • Znajomość KPA
 • Znajomość ustawy Prawo przedsiębiorców
 • Dobra znajomość pakietu MS Office


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie obsługi materiałów niebezpiecznych
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii B
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka na poziomie komunikatywnym (A2) lub oświadczenie w tym zakresie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności określone w wymaganiach dodatkowych

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-02-16
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Punkt Obsługi Klienta
  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  ul. Marcina Flisa 2
  02-247 Warszawa

  z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym: " Oferta pracy LOL- 6/5-13/2023"
  lub mailowo na adres: rekrutacja@ulc.gov.pl

  Dokumenty aplikacyjne można składać również poprzez ePUAP (elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej).

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  02/02/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi