Opis stanowiska pracy


Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw certyfikacji i bezpieczeństwa lotniczego - samoloty w Inspektoracie Operacyjnym Transportu Lotniczego, Departament Operacyjno-Lotniczy

02-247 Warszawa Marcina Flisa 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uczestniczy w procesie przygotowania wkładu merytorycznego do projektów aktów prawnych i ICAO SARPs
 • Uczestniczy w inspekcjach na pokładach samolotów, w celu oceny poprawności wykonywanych operacji lotniczych
 • Uczestniczy w kontrolach doraźnych podmiotów gospodarczych w celu zbadania sytuacji nagłego zagrożenia bezpieczeństwa lotniczego
 • Uczestniczy w analizie, opiniowaniu i aktualizacji dokumentacji operacyjnej podmiotów gospodarczych, w celu oceny jej zgodności z obowiązującymi przepisami
 • Uczestniczy w programie ciągłego nadzoru nad koncesjonowanymi posiadaczami certyfikatu AOC użytkującymi samoloty
 • Uczestniczy w procesach certyfikacyjnych podmiotów gospodarczych, ubiegających się o wydanie certyfikatu AOC
 • Przygotowuje propozycje odpowiedzi na pisma interesantów ULC i innych departamentów zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu


Warunki pracy


 • praca z klientem zewnętrznym

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych  (np. windy, toalety).


Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w przewozie lotniczym oraz min. 500 h
nalotu jako pilot samolotowy albo w zakresie prowadzenia, przygotowywania lub nadzoru operacji lotniczych z wykorzystaniem samolotów

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym A2
 • Znajomość ustawy Prawo Lotnicze i rozporządzeń do ustawy z zakresu operacji lotniczych
 • Znajomość przepisów międzynarodowych dotyczących lotnictwa cywilnego z zakresu operacji lotniczych
 • Dobra znajomość pakietu MS Office
 • Kompetencje behawioralne: zorientowanie na osiąganie celów, rzetelność i terminowość, doskonalenie zawodowe, skuteczna komunikacja, podejmowanie decyzji, umiejętności analityczne, pozytywne podejście do klienta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu technik audytowania - audytor wewnętrzny
 • Licencja pilota zawodowego CPL (A) (aktualna lub wygasła) lub licencja dyspozytora lotniczego (aktualna lub wygasła) lub licencja mechanika lotniczego


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (A2) lub oświadczenie w tym zakresie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-12-02
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  Punkt Obsługi Klienta
  ul. Marcina Flisa 2
  02-247 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym:
  "Oferta pracy LOL-1/4c-114/2022"

  Dokumenty aplikacyjne można składać również poprzez ePUAP (elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej).

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  22/11/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi