Opis stanowiska pracy


Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw planowania i realizacji budżetu w Departamencie Rozwoju Archiwów

02-517 Warszawa ul. Rakowiecka 2D

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie projektów korespondencji w zakresie limitów budżetowych na poszczególne archiwa państwowe.
 • Przygotowywanie decyzji budżetowych Naczelnego Dyrektora w zakresie zmian w planach finansowych w celu alokacji środków oraz prowadzenie korespondencji w tym zakresie.
 • Przygotowywanie wkładów do sprawozdań finansowych i merytorycznych w zakresie działania komórki organizacyjnej.
 • Obsługa systemu Trezor, Trezor BZ oraz Buza.
 • Analiza danych oraz sprawozdań przedstawianych przez archiwa państwowe.
 • Wsparcie kierownictwa w zakresie alokacji środków finansowych na poszczególne archiwa.
 • Wykonywanie innych poleceń przełożonego, związanych z bieżącą realizacją zadań w komórce organizacyjnej.


Warunki pracy

Warunki pracy:


- praca biurowa w siedzibie urzędu


- użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner)


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- wejście do budynku NDAP jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością - brak progów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową


- brak windy


- stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku


- pomieszczenie sanitarne dostosowane do potrzeb osób z niepełnoprawnością znajduje się na parterze budynku, co powoduje konieczność pokonywania schodów oraz otwierania drzwi z samozamykaczami


- stanowisko pracy jest wyposażone w monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w zakresie planowania, ewidencji lub sprawozdawczości w jednostce sektora finansów publicznych.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość zasad ustawy o finansach publicznych i rozporządzeń wykonawczych.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej – podstawowe zagadnienia.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Word i Excel.
 • Znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 • Umiejętność logicznego myślenia i formułowania pism.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Umiejętność współpracy.
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa, analizy i syntezy danych.
 • Znajomość narzędzi w zakresie ewidencji i planowania Znajomość systemu Trezor.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie lub zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie lub zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-12-10
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
  ul. Rakowiecka 2 D
  02-517 Warszawa

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  30/11/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi